47/2014. (X. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (10) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. és 4. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosítása

1. § A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R1.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

2. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet módosítása

3. § A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosítása

4. § A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2014. október 12-én lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 47/2014. (X. 10.) BM rendelethez

Az R1. Melléklete a Balatonakali sort követően a következő sorral egészül ki:

(TelepülésFokozottan
érzékeny
ÉrzékenyKevésbé
érzékeny
Kiemelten érzékeny
f. a. terület)
"Balatonakarattyax"

2. melléklet a 47/2014. (X. 10.) BM rendelethez

Az R2. 1. melléklet 19.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"19.2. Balatonalmádi Rendőrkapitányság

19.2.1. Alsóörs

19.2.2. Balatonakarattya

19.2.3. Balatonalmádi

19.2.4. Balatonfőkajár

19.2.5. Balatonfűzfő

19.2.6. Balatonkenese

19.2.7. Csajág

19.2.8. Felsőörs

19.2.9. Királyszentistván

19.2.10. Küngös

19.2.11. Litér

19.2.12. Lovas

19.2.13. Papkeszi

19.2.14. Vilonya"

3. melléklet a 47/2014. (X. 10.) BM rendelethez

Az R3. 1. mellékletében a Veszprém megye alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Veszprém megye
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
AjkaÁbrahámhegy
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Borszörcsök
Csabrendek
Csehbánya
Csögle
Dabronc
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Farkasgyepű
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Halimba
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefő
Hosztót
Iszkáz
Kamond
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Karakószörcsök
Kékkút
Kerta
Kisapáti
Kisberzseny
Kiscsősz
Kislőd
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Magyarpolány
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nagyalásony
Nagypirit
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Szőc
Taliándörögd
Tapolca
Tüskevár
Ukk
Úrkút
Uzsa
Városlőd
Veszprémgalsa
Vid
Vigántpetend
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
PápaAdásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Vinár
VeszprémAlsóörs
Aszófő
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Balatonakali
Balatonakarattya
Balatonalmádi
Balatoncsicsó
Balatonfőkajár
Balatonfüred
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Bánd
Barnag
Berhida
Borzavár
Csajág
Csesznek
Csetény
Csopak
Dörgicse
Dudar
Eplény
Felsőörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lókút
Lovas
Márkó
Mencshely
Monoszló
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Óbudavár
Olaszfalu
Örvényes
Ősi
Öskü
Paloznak
Papkeszi
Pécsely
Pénzesgyőr
Pétfürdő
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentantalfa
Szentgál
Szentjakabfa
Szentkirályszabadja
Tagyon
Tés
Tihany
Tótvázsony
Várpalota
Vászoly
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zánka
Zirc"

4. melléklet a 47/2014. (X. 10.) BM rendelethez

Az R4. 1. mellékletében a Veszprém székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Veszprém székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség

SorszámTelepülésKatasztrófavédelmi osztály
1.AlsóörsII.
2.AszófőII.
3.BakonybélII.
4.BakonynánaIII.
5.BakonyoszlopIII.
6.BakonyszentkirályIII.
7.BalatonakaliII.
8.BalatonakarattyaII.
9.BalatonalmádiII.
10.BalatoncsicsóIII.
11.BalatonfőkajárII.
12.BalatonfűzfőI.
13.BalatonfüredII.
14.BalatonkeneseII.
15.BalatonszepezdII.
16.BalatonszőlősIII.
17.BalatonudvariII.
18.BándII.
19.BarnagIII.
20.BerhidaI.
21.BorzavárIII.
22.CsajágI.
23.CsesznekIII.
24.CsetényIII.
25.CsopakII.
26.DörgicseIII.
27.DudarII.
28.EplényII.
29.FelsőörsIII.
30.HajmáskérII.
31.HárskútII.
32.HerendII.
33.HidegkútIII.
34.JásdII.
35.KirályszentistvánI.
36.KüngösIII.
37.LitérI.
38.LókútII.
39.LovasIII.
40.MárkóIII.
41.MencshelyIII.
42.MonoszlóIII.
43.NagyesztergárIII.
44.NagyvázsonyIII.
45.NemesvámosIII.
46.ÓbudavárIII.
47.OlaszfaluIII.
48.ÖrvényesII.
49.ŐsiI.
50.ÖsküII.
51.PaloznakII.
52.PapkesziII.
53.PécselyIII.
54.PénzesgyőrIII.
55.PétfürdőI.
56.PorvaIII.
57.PulaIII.
58.SólyIII.
59.SzápárIII.
60.SzentantalfaIII.
61.SzentgálIII.
62.SzentjakabfaIII.
63.SzentkirályszabadjaIII.
64.TagyonIII.
65.TésII.
66.TihanyII.
67.TótvázsonyIII.
68.VárpalotaI.
69.VászolyIII.
70.VeszprémII.
71.VeszprémfajszIII.
72.VilonyaII.
73.VöröstóIII.
74.ZánkaII.
75.ZircII."

"

Tartalomjegyzék