10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet

köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok átadása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelettel a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz került, a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsődével, valamint tagintézménye, a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsődével kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatokat 2015. február 1. napjától az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Elnök utca 1., cégjegyzékszáma: 01-09-921266) látja el."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök