286/2015. (X. 5.) Korm. rendelet

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 19. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 286/2015. (X. 5.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:

(1.)(A)
(Beruházás megnevezése)
(B)
(Beruházás azonosítója)
(C)
(A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások)
(D)
(Első fokon eljáró hatóság)
(E)
(Másodfokon eljáró hatóság)
"
19.(Kiemelt
beruházásként
kipufogó
rendszerekhez
kapcsolódó
újgenerációs
termékek gyártását
eredményező
gyártóüzem és annak
építményei)
[Az 1. § (1) bekezdése
szerinti terület]
Erdő igénybevételi
eljárások
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
"

Tartalomjegyzék