Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2015. évi LXXXIV. törvény

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról[1]

(Az ADN-hez csatolt Szabályzat 2015. évi módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADN-hez csatolt Szabályzat 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. § (1) A veszélyes áru szállításának biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó[6]

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra és veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

6. §[7] (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru belvízi szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg. (2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a veszélyes áru belvízi szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait,

c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADN-hez csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket rendeletben állapítsa meg.

7. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2)[8] E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

8. §[9]

9. §[10]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi LXXXIV. törvényhez[11]

2. melléklet a 2015. évi LXXXIV. törvényhez[12]

3. melléklet a 2015. évi LXXXIV. törvényhez[13]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[6] A nyitó szövegrészt módosította a 2017. évi CIII. törvény 8. § a) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[7] Megállapította a 2017. évi CLXXXII. törvény 73. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Megállapította a 2017. évi CIII. törvény 7. §-a. Hatályos 2017.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § c) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § c) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § c) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

Tartalomjegyzék