2015. évi LXXXIV. törvény

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról[1]

(Az ADN-hez csatolt Szabályzat 2015. évi módosításai 2015. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az ADN-hez csatolt Szabályzat 2014. december 31-éig hatályos előírásai 2015. június 30-áig alkalmazhatók.)

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. § (1) A veszélyes áru szállításának biztonsága érdekében a közlekedési hatóság nyilvántartja a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó[6]

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képesítéséről szóló bizonyítványának érvényességi idejét, valamint azt, hogy a bizonyítványa mely alágazatra és veszélyességi osztályra vonatkozik.

(2) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(3) Az adatokat a bizonyítvány érvényességi idejének lejártától számított 5 évig kell megőrizni.

6. §[7] (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a veszélyes áru belvízi szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésével és képesítésével kapcsolatos hatósági eljárásjogi szabályokat rendeletben állapítsa meg. (2) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy

a) a veszélyes áru belvízi szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésének és képesítésének részletes szabályait,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő baleseti jelentés részletes szabályait,

c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADN-hez csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket rendeletben állapítsa meg.

7. § (1) Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2)[8] E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

8. §[9]

9. §[10]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi LXXXIV. törvényhez[11]

2. melléklet a 2015. évi LXXXIV. törvényhez[12]

3. melléklet a 2015. évi LXXXIV. törvényhez[13]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[6] A nyitó szövegrészt módosította a 2017. évi CIII. törvény 8. § a) pontja. Hatályos 2017.07.01.

[7] Megállapította a 2017. évi CLXXXII. törvény 73. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[8] Megállapította a 2017. évi CIII. törvény 7. §-a. Hatályos 2017.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § b) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § c) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § c) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CIII. törvény 8. § c) pontja. Hatálytalan 2017.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére