2017. évi CIII. törvény

a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról

1. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosítása

1. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletét, valamint módosításait és kiegészítéseit rendeletben hirdesse ki."

2. A Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet módosítása

2. § A Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke (RID) Mellékletét, valamint módosításait és kiegészítéseit rendeletben hirdesse ki."

3. § Hatályát veszti a Tvr. 3. § (2) bekezdés b) pontja.

3. A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvény módosítása

4. § A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvény a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzatot, valamint módosításait és kiegészítéseit rendeletben hirdesse ki."

4. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvény hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvény.

5. A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény módosítása

6. § A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: ADN tv.) 6. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy)

"c) a környezetvédelemért felelős miniszterrel, az egészségügyért felelős miniszterrel és az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben az ADN-hez csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályokat és kiegészítéseket"

(rendeletben állapítsa meg.)

7. § Az ADN tv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

8. § Hatályát veszti az ADN tv.

a) 5. § nyitó mondatában a "Szabályzat 1.8.3 szakasza szerinti" szövegrész,

b) 1-4. §-a, 8. §-a, valamint

c) 1., 2. és 3. melléklete.

6. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény módosítása

9. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: ADR tv.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik."

10. § Az ADR tv. 4. § (1) bekezdésében az "az ADR A Melléklet 1.8.3 szakasza szerinti veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó" szövegrész helyébe az "a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó" szöveg lép.

11. § Hatályát veszti az ADR tv.

a) 1-3. §-a, 6. §-a és 8. §-a, valamint

b) 1., 2. és 3. melléklete.

7. Záró rendelkezés

12. § Ez a törvény 2017. július 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék