325/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek, és a miniszternek a 12/A. § b) pontja alapján kiadott rendeletében meghatározott szervezetek számára a központi költségvetési forrásból finanszírozott, az ezen szervek és szervezetek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat - a 2/A. mellékletben meghatározott kivételekkel - kizárólag a központi szolgáltató nyújthatja, és e szervek és szervezetek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól igénybe venni."

2. § Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Az R. a 2. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 325/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervek

1. Miniszterelnökség

2. Miniszterelnöki Kabinetiroda

3. Belügyminisztérium

4. Emberi Erőforrások Minisztériuma

5. Földművelésügyi Minisztérium

6. Igazságügyi Minisztérium

7. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

8. Külgazdasági és Külügyminisztérium

9. Nemzetgazdasági Minisztérium 10. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium."

2. melléklet a 325/2016. (X. 27.) Korm. rendelethez

"2/A. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervekre vonatkozó szolgáltatási kivételek

1. A Miniszterelnökség

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete tekintetében nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet

a) A) alcím 1. pont 1.2-1.6. alpontjában és - a helyi informatikai hálózat és ezzel kapcsolatos eszközök biztosítása kivételével - 1.7. alpontjában, 1.8-1.11. alpontjában, 2. pont 2.1-2.11. alpontjában, 3. pont 3.1-3.14. alpontjában, 4. pontjában,

b) B) alcím 1-3. pontjában, - az informatikai beszerzésekről való gondoskodás kivételével - 6. pontjában, 7-9. pontjában, - az ellátáshoz kapcsolódó IT eszközök garanciális javítása, javíttatása kivételével -11. pontjában és 12., továbbá 14-19. pontjában, valamint

c) C) alcím 2-3. pontjában

felsorolt szolgáltatásokat.

2. A Külgazdasági és Külügyminisztérium

a Külképviseletek tekintetében nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni az 1. melléklet

a) A) alcím 1. pont 1.2-1.6. alpontjában és - a helyi informatikai hálózat és ezzel kapcsolatos eszközök biztosítása kivételével - 1.7. alpontjában, 1.8-1.11. alpontjában, 2. pont 2.1-2.11. alpontjában, 3. pont 3.1-3.14. alpontjában, 4. pontjában,

b) B) alcím 1-3. pontjában, - az informatikai beszerzésekről való gondoskodás kivételével - 6. pontjában, 7-9. pontjában, - az ellátáshoz kapcsolódó IT eszközök garanciális javítása, javíttatása kivételével - 11. pontjában és 12., továbbá 14-19. pontjában, valamint

c) C) alcím 2-3. pontjában

felsorolt szolgáltatásokat."

Tartalomjegyzék