4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. melléklet B) alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központnál

1.1. a gazdasági vezető

1.2. a főosztályvezető

1.3. a kábítószerügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

1.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

1.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör"

2. Az R. 1. melléklet B) alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál

3.1. a főosztályvezető

3.2. a tankerületi igazgató

3.3. a kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettes és osztályvezető

3.4. az elnöki kabinet valamennyi munkaköre

3.5. a belső adatvédelmi felelős

3.6. a központi szerv, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület jogi, személyügyi, pénzügyi, számviteli, fejlesztési, vagyongazdálkodási, üzemeltetési, beszerzési és közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egységének valamennyi munkaköre

3.7. a központi szerv, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület pályázatkezelő feladatokat ellátó szervezeti egységének projektmenedzseri, projektasszisztensi, modulvezetői munkaköre

3.8. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

3.9. a járási és a budapesti kerületi tankerület személyügyi, gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó munkaköre"

3. Az R. 1. melléklet B) alcím 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál)

"4.1. a gazdasági igazgató"

4. Az R. 1. melléklet B) alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál

7.1. a gazdasági vezető

7.2. a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes

7.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

7.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör"

5. Az R. 1. melléklet B) alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál

8.1. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál első fokon eljáró ügyintéző és ügykezelő, valamint a döntést kiadmányozó vezető

8.2. az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben másodfokon vagy felügyeleti hatáskörben eljáró ügyintéző és ügykezelő, valamint a döntést kiadmányozó vezető

8.3. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának igazgatója és helyettese

8.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

8.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör"

6. Az R. 1. melléklet B) alcím 9. pont 9.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál)

"9.2. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője"

7. Az R. 1. melléklet B) alcím 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál

11.1. a gazdasági vezető

11.2. az igazgatók

11.3. a főigazgatói titkárság főosztályvezetője

11.4. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

11.5. a humánerőforrás feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

11.6. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör"

8. Az R. 1. melléklet B) alcíme a következő 12. ponttal egészül ki:

"12. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél

12.1. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

12.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör"

9. Az R. 1. melléklet C) alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"C) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv

1. Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézetnél

1.1. a főigazgató és helyettese

1.2. a gazdasági vezető

1.3. az osztályvezető

1.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

1.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

2. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél

2.1. a főigazgató és helyettese

2.2. a gazdasági vezető

2.3. a programvezető

2.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

2.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

2.6. a vezető projektmenedzser munkakör

3. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnél

3.1. a főigazgató és helyettese

3.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

4. Az Országos Epidemiológiai Központnál

4.1. a főigazgató és helyettese

4.2. a Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője és helyettese

5. Az Országos Közegészségügyi Központnál

5.1. a főigazgató és helyettese

5.2. az igazgató

5.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

5.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó munkakör

5.5. az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálattal kapcsolatos munkakör

6. Az Országos Mentőszolgálatnál

6.1. a főigazgató

6.2. az igazgatók

6.3. a regionális mentőszervezet regionális igazgatója, regionális gazdasági vezetője, vezető mentőtisztje

6.4. a főigazgató és az igazgatók személyi titkára, vezetői asszisztense

6.5. a főigazgatói kabinetvezető

6.6. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt személy

6.7. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

6.8. a biztonságszervezési feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör

7. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál

7.1. a főigazgató és helyettese

7.2. a gazdasági vezető

7.3. a szervkoordinációs iroda vezetője

7.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

7.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör"

Tartalomjegyzék