2016. évi LXII. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

1. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az Nvtv. a következő 18/C. §-sal egészül ki:

"18/C. § E törvénynek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Módtv3.) 1. §-ával módosított 2. mellékletét a Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell."

3. § Az Nvtv. 19. § a) pontjában a "18/A. §" szövegrész helyébe a "18/A. §-a és 18/C. §-a" szöveg lép.

Záró rendelkezések

4. § E törvény 2016. július 1-jén lép hatályba.

5. § E törvény 1. §-a, 2. §-a és 1. melléklete az Alaptörvény 38. § cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi LXII. törvényhez

Az Nvtv. 2. mellékletének III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki védelem alatt álló építmények és építményegyüttesek*

1. BUDAPEST

I. kerület

1.1.A királyi palota és a Szent György téri - Színház utcai műemléki együttes
Szent György tér 1., 2.Sándor-palota
Szent György tér 4., 5., 6.,
Szent György u. 2.
Királyi Palota épülete, a középkori királyi palota romjai,
a Szent György téri középkori romok, a Palotát körülvevő
erődrendszer
Szent György tér 3.Honvéd Főparancsnokság
Színház u. 1-3.karmelita templom
Színház u. 5-11.karmelita rendház
Ybl Miklós tér 2-6.Várkert Bazár és csatlakozó lakóházak
1.2.Anna u. 1. (Tárnok u. 18.)lakóház
1.3.Apród u. 1-3.Semmelweis Ignác szülőháza
1.4.Dísz tér 15.De la Motte-palota
1.5.Döbrentei tér 9.Rudas fürdő
1.6.Kapisztrán tér 2., 3., 4.Nándor-laktanya
1.7.Kapisztrán tér 6.a Mária-Magdolna templom tornyának és falainak
maradványai
1.8.Táncsics Mihály u. 1.lakóház
1.9.Táncsics Mihály u. 9.József-kaszárnya, az Erdélyi-bástya és Kammerhof

II. kerület

1.10.Budakeszi út 91-95.budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai
1.11.Fő u. 82-86., Ganz u. 4.Király fürdő
1.12.Frankel Leó út 39-41.,
Árpád fejedelem útja 8., 9., 10., 11.
Császár fürdő
1.13.Hűvösvölgyi út 78., Fekete István u. 1-3.Mátyás király nyéki vadászkastélyának romjai
1.14.Mecset u. 14.Gül Baba türbéje
1.15.Szajkó u. 14-16., Fekete István u. 11.Nyék középkori templomának romjai
1.16.Pesthidegkút, Templom u. 12-14.Klebelsberg-kastély együttese

III. kerület

1.17.Aquincum, Szentendrei út 139.római polgárváros romegyüttese
1.18.Fő tér 1.Zichy-kastély együttese
1.19.Óbudai sziget, Hajógyáraz aquincumi helytartó palotájának romjai
1.20.Meggyfa u.római ház romjai
1.21.Pacsirtamező u. 2-14.római katonai amfiteátrum romjai
1.22.Szentendrei útrómai polgárvárosi amfiteátrum romjai

V. kerület

1.23.Ferenciek tere 6.Egyetemi Könyvtár
1.24.József A. u. 6. (Nádor u. 2.)Pollack Mihály háza
1.25.Károlyi M. u. 16.Károlyi-palota
1.26.Kossuth L. tér 11.Földművelésügyi Minisztérium
1.27.Kossuth L. tér 12.Kúria
1.28.Március 15. térContraAquincum romjai

VI. kerület

1.29.Andrássy út 22.Magyar Állami Operaház
1.30.Andrássy út 67.régi Zeneakadémia
1.31.Andrássy út 69.régi Műcsarnok
1.32.Andrássy út 71.Képzőművészeti Főiskola
1.33.Bajza u. 41.régi pesti Kálvária
1.34.Liszt Ferenc tér 8.Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
1.35.Teréz körút 51-53.Nyugati pályaudvar felvételi épülete

VIII. kerület

1.36.Baross tér 11.Keleti pályaudvar felvételi épülete
1.37.Bródy S. u. 4.lakóház
1.38.Illés u. 25.Füvészkert és műemléki együttese
Festetics-villa
pálmaház
1.39.Kerepesi temetőFiumei úti sírkert egész területe az állami tulajdonú műemlék
síremlékekkel együtt
1.40.Múzeum krt. 4-8.Tudományegyetem
1.41.Múzeum krt. 14-16.Magyar Nemzeti Múzeum
1.42.Múzeum u. 7.Hadik-palota
1.43.Múzeum u. 11.Károlyi-palota
1.44.Ötpacsirta u. 2.Almásy-Andrássy-palota
1.45.Pollack Mihály tér 3. (Bródy S. u. 3.)Festetics-palota
1.46.Pollack Mihály tér 4.Esterházy-palota
1.47.Pollack Mihály tér 10. (Múzeum u. 4.)Károlyi-palota
1.48.Üllői út 80-82.
Ludovika tér 1.
Ludovika Akadémia

IX. kerület

1.49.Fővám tér 7-9.Fővámház
1.50.Üllői út 33-37.Iparművészeti Múzeum

XI. kerület

1.51.GellérthegyCitadella
1.52.Hunyadi János útalbertfalvai római tábor romjai
1.53.Budafoki útBudapesti Műszaki Egyetem műemléki épületei

XIV. kerület

1.54.Hősök tere műemléki együttese
Dózsa György út 39-41.Szépművészeti Múzeum
Hősök tereMillenniumi Emlékmű
1.55.Stefánia út 14.Földtani Intézet
1.56.Városliget, Vázsonyi Vilmos sétány,
Széchenyi sziget
Vajdahunyad vára

XXII. kerület

1.57.Nagytétény, Csókássy Pál u. 11-15.Rudnyánszky-kastély együttese
1.58.Szigetköz, Szent Flórián tér (Zsák u. és
MÁV vasútvonal között)
római tábor romjai

2. BARANYA MEGYE

2.1.KÁSÁD
Rákóczi út 28.
horvát tájház
2.2.MAGYAREGREGYMárévár
2.3.PÉCS
Apáca u. 14.
ókeresztény sírkápolna
2.4.PÉCS
Nyár u. 8.
Idrisz Baba türbéje
2.5.PÉCS
Minaret tér (Rákóczi út)
Jakováli Hasszán pasa dzsámija
2.6.PÉCS
Szent István tér
ókeresztény mauzóleum
2.7.PÉCS
Szepessy I. u. 3.
Egyetemi Könyvtár
2.8.PÉCS, Mecsekalja, Jakabhegypálos templom- és kolostorrom
2.9.PÉCSVÁRADvár
2.10.SIKLÓSvár
2.11.SZÁSZVÁR
Templom tér 2.
vár
2.12.SZIGETVÁRvár

3. BÁCS-KISKUN MEGYE

3.1.LAJOSMIZSE, Alsóbene 225.tanyamúzeum

4. BÉKÉS MEGYE

4.1.GESZT
József Attila u. 21.
Tisza-kastély együttese
4.2.GYULA, Vár-szigeterőd műemléki együttese
Várfürdő útgótikus várkastély, Corvin János rondellája és külső várfal
bástyákkal
Kossuth u. 15.Harruckern-Wenckheim-Almássy-kastély együttese
Várfürdő út 2.lovarda
4.3.KONDOROSGeist-kastély együttese
4.4.MEZŐHEGYES, az Állami Ménesbirtokhoz tartozó műemlékek együttese
Csekonits parkvíztorony és szivattyúház
Hild János utcaközponti magtár
Kossuth u. 41-43.sütöde, szárazmalom, lakóház, ipari épület
Kozma F. u. 6.üzemi konyha, csikóscsárda
Kozma F. u. 14.kettős tiszti lak
Kozma F. u. 28.déli nagy diadalív
Kozma F. u. 28.déli reprezentatív kaszárnya
Kozma F. u. 30.ménesparancsnoki épület
Kozma F. u. 32.Északi reprezentatív kaszárnya
Kozma F. u. 32.Északi nagy diadalív
Kozma F. u.fedeles lovarda
Kozma F. u.központi istálló
Kozma F. u.harangláb a Hotel Nonius előtt
Posta u. 1.vadászvendéglő
18-as major, Ómezőhegyesgabonaüzemi zabsilótorony
18-as major, Ómezőhegyes1. és 2. számú csikóslak
18-as major, Ómezőhegyessertéstelepi zabsilótorony
21-es major, Kamarásharangláb
21-es major, Kamarásmagtár
23-as major, Fűperegpusztazabsilótorony
39-es major, Árkospusztazabsilótorony és harangláb
48-as major, Külsőpereg-pusztacsikóslak
56-os majorzabsilótorony
57-es major, Peregpusztaelevátor-magtár
57-es major, Peregpusztakomlószárító
57-es major, Peregpusztaharangláb
66-os major, Csatókamarászabsilótorony
79-es major, Komlósfecskés-pusztazabsilótorony
4.5.SZABADKÍGYÓS,Wenckheim-kastély együttese
Kastély u.
4.6.SZARVASBolza-kastély együttese
Szabadság u. 2.
4.7.SZARVASCsáky-kastély együttese
Anna-liget

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

5.1.BOLDOGKŐVÁRALJAvárrom
5.2.EDELÉNY
Borsodi út 7.
L'Huillier-Coburg-kastély együttese
5.3.FÁJ
Bolt u. 1.
Fáy-kastély
5.4.FÜZÉR
Várhegy
vár
5.5.FÜZÉRRADVÁNY
Kossuth u. 2.
Károlyi-kastély együttese
5.6.GÖNC
Kossuth u. 85. és 85/A
huszita ház
5.7.GÖNC
Dobogóhegy
pálos templom- és kolostorrom
5.8.KOMLÓSKA
Rákóczi u. 50.
rutén tájház
5.9.KURITYÁNpálos templom- és kolostorrom
5.10.MARTONYI
Háromhegy
pálos templom- és kolostorrom
5.11.MÁD
Rákóczi u. 75.
zsinagóga
5.12.MISKOLC
Bükkszentlélek
pálos templom- és kolostorrom
5.13.MISKOLC
Diósgyőr
Vár u.
vár
5.14.MISKOLC
Hámor
Újmassa
őskohó
5.15.MOGYORÓSKA
külterület
a Regéci vár romjai
5.16.ÓNODvárrom
5.17.PÁCIN
Kossuth-kert
Mágochy-Alaghy-Sennyei-kastély együttese
5.18.SÁROSPATAK,
Szent Erzsébet u. 19-21.
Rákóczi-vár együttese
5.19.SZERENCS
Rákóczi u. 96.
Rákóczi-várkastély
5.20.SZOMOLYA
Toldi u. 28-30.
barlanglakás és udvara
5.21.SZÖGLIGET
Várhegy
Szádvár romjai
5.22.TARD
Béke u. 55. és 57.
tájház

6. CSONGRÁD MEGYE

6.1.DEREKEGYHÁZ
Köztársaság tér
Károlyi-kastély együttese
6.2.FÁBIÁNSEBESTYÉN
Gádorosi műút
Külső dűlő 48.
Cserna-féle szélmalom
6.3.NAGYMÁGOCS
Szentesi út 2.
Károlyi-kastély együttese
6.4.SZEGVÁR
Kossuth tér 1.
Károlyi-kastély

7. FEJÉR MEGYE

7.1.ALCSÚTDOBOZ
Alcsút
Habsburg-kastély maradványai és a kastélypark
7.2.BICSKE
Kossuth u 42.
Batthyány-kastély együttese
7.3.CSÁKVÁR
Kastélypark u. és Szent Vince u.
Esterházy-kastély együttese
7.4.CSÓKAKŐvárrom
7.5.DÉG
Hunyadi u. 11.
Festetics-kastély együttese
7.6.FEHÉRVÁRCSURGÓ
Petőfi u.
Károlyi-kastély együttese
7.7.FÜLE
Széchenyi u. 107.
tájház
7.8.ISZKASZENTGYÖRGY
Kossuth tér 1.
Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély együttese
7.9.LOVASBERÉNY
Fehérvári u.
Cziráky-kastély együttese
7.10.NÁDASDLADÁNY
Április 4. u.
Nádasdy-kastély együttese
7.11.SOPONYA
Nagyláng
Dózsa Gy. u.
Zichy-kastély együttese
7.12.SZÉKESFEHÉRVÁR
Koronázó tér
romkert, koronázó templom romjai
7.13.TÁC
Fövenypuszta
Gorsium
7.14.VÁL
Vajda János u.
Ürményi-kastély együttese

8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

8.1.DÉNESFA
Fő u. 19.
Cziráky-kastély együttese
8.2.FERTŐD, Esterházy-kastély műemléki együttese
Madách Imre sétánykastély
Bartók Béla u. 1-2.egykori őrségépületek
Gábor Áron u. 1.tiszttartói ház
marionett színház
Raktár u.narancsház
kutyaház
lovarda
Madách Imre sétány 1.Muzsikaház
Bartók Béla u.híd
kastélypark
8.3.FERTŐRÁKOS
Fő u. 153.
püspöki kastély
8.4.GYŐR
Liszt Ferenc u. 13.
megyeháza
8.5.GYŐR
Széchenyi tér 5.
Apátúr-ház
8.6.MIHÁLYI
Korona u. 1.
Dőry-kastély együttese
8.7.MOSONMAGYARÓVÁR
Pozsonyi út 88.
vár és erődrendszer
8.8.NAGYCENK, Széchenyi-kastély műemléki együttese
Kiscenki út 3.Széchenyi Emlékmúzeum
Kiscenki út 3.virágház (kastélyszálló)
Kiscenki út 3.Vöröskastély (kastélyszálló)
Kiscenki út 3.méntelep (lovasiskola)
Kiscenki út 3.őrépületek
Kiscenki út 3.kastélypark
8.9.SOPRON, Várkerület: városfal részek műemléki együttese
8.10.SOPRONFabricius-ház
Fő tér 6.
8.11.SOPRONTábornokház
Fő tér 7.
8.12.SOPRONStorno-ház
Fő tér 8.
8.13.SOPRONEsterházy-palota
Templom u. 2-4.
8.14.SOPRONzsinagóga
Új u. 11.
8.15.SOPRONzsinagóga
Új u. 22-24.
8.16.SOPRONHORPÁCSSzéchenyi-kastély együttese
8.17.SZANYpüspöki kastély együttese
Kossuth u. 2-6.

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

9.1.DEBRECEN
Déri tér 1.
Déri Múzeum
9.2.DEBRECEN,
Egyetem tér 1.
Kossuth Lajos Tudományegyetem
9.3.DERECSKE
Nyárfa utca 30.
tájház
9.4.HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
Kossuth u. 1.
Hajdúkerületi Székház
9.5.HORTOBÁGY a 33. sz. főút
(71+879 szelvény)
Nagyhortobágyi kőhíd
9.6.HORTOBÁGY
Petőfi tér 1.
Nagyhortobágyi csárda
9.7.HORTOBÁGY
Petőfi tér
egykori szekérállás
9.8.NAGYKEREKI
Bocskai tér
Bocskai-várkastély együttese

10. HEVES MEGYE

10.1.EGER
Dózsa György tér 3.
Validé Szultana törökfürdő romjai
10.2.EGERvár és erődrendszer romjai
10.3.EGER
Knézich K. u.
minaret
10.4.ERDŐTELEKButtler-kastély együttese
Fő u. 129.
10.5.HATVANGrassalkovich-kastély együttese
Kossuth tér
10.6.NOSZVAJDe la Motte-kastély együttese
Dobó u. 10.
10.7.PARÁDfalumúzeum
Sziget u. 8.
10.8.SIROKvárrom

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

11.1.BAJNASándor-Metternich-kastély együttese
Május 1. tér 15.kastély együttese
Rákóczi Ferenc u. 26.uradalmi istálló
11.2.DÖMÖS
Felsőfalu dűlő
prépostsági romok
11.3.ESZTERGOM
Szent István tér 1.
vár, a királyi, majd érseki palota maradványainak együttese
11.4.ESZTERGOM
Pilisszentlélek
pálos kolostorrom
11.5.KISBÉRBatthyány-Wenckheim-kastély műemléki együttese
Batthyány tér 6.kastély együttese
Batthyány parkMagyar Királyi Lovarda
11.6.KOMÁROM, Erődrendszer műemléki együttese
Igmándi erőd
Monostori erőd
Csillagerőd
11.7.OROSZLÁNY, Majk-puszta: kamalduli remeteség műemléki együttese
kolostor (vadászkastély)
templomtorony romja
remeteházak
jégverem
grotta-kápolna
angolkert, tó, mocsár
11.8.OROSZLÁNY,
Vértesszentkereszt
Bencés templom- és kolostorrom
11.9.TATA
Hősök tere 7., 8., 9/A
Esterházy-kastély együttese
11.10.TATA
Néppark
Angolkert és műemléki együttese
Esterházy kerti lak
műrom
"Mecset"
11.11.TATA
Váralja u. 1-3.
a vár együttese
11.12.VÁRGESZTES
Várhegy
várrom

12. NÓGRÁD MEGYE

12.1.BALASSAGYARMAT
Madách u. 2.
megyei börtön
12.2.DRÉGELYPALÁNKvárrom
12.3.HOLLÓKŐ
Kossuth u. 82.
Palóc Múzeum
12.4.HOLLÓKŐvárrom
12.5.MÁTRAVEREBÉLY
Szentkút (Meszes tető)
remetebarlang
NÓGRÁDvárrom
12.6.Várhegy
12.7.SALGÓTARJÁNSalgó várrom
12.8.SZÉCSÉNY
Ady E. u. 7.
Forgách-kastély együttese
12.9.SZÉCSÉNY-BENCZÚRFALVA
Fő u. 2.
Benczúr-kastély

13. PEST MEGYE

13.1.ABONY
Tószegi u. 51.
Vigyázó-kúria
13.2.ACSA
Petőfi u.
Prónay-kastély együttese
13.3.ASZÓD
Szabadság tér 7-8.
Régi Podmaniczky-kastély és az újabb Podmaniczky-, majd
Széchenyi-kastély együttese
13.4.DABAS-GYÓN
Kossuth u. 7.
Halász Móric-kúria
13.5.ÉRD
Mecset u.
minaret
13.6.FÓT
Vörösmarty tér 2.
Károlyi-kastély együttese
13.7.GÖDÖLLŐ
Szabadság tér 1.
Grassalkovich-kastély együttese
13.8.GÖDÖLLŐvasútállomás királyi váróterme
13.9.GÖDÖLLŐ
Babatipuszta
istállókastély
13.10.GYÖMRŐ
Teleki u. 118.
Teleki-kastély együttese
13.11.NAGYKŐRÖS
Kecskeméti u. 27/B
Halász-Tanárky-kúria
13.12.PÉCEL
Kálvin tér 1.
Ráday-kastély együttese
13.13.PILIS
Kossuth u. 31.
Beleznay-Nyáry-kastély együttese
13.14.PILISSZENTKERESZT
Romterület
ciszterci apátság romjai
13.15.POMÁZ
Templom tér 3.
Teleki-kastély
13.16.RÁCKEVE
Kossuth u 95.
Savoyai-kastély
13.17.VÁC
Köztársaság u.
diadalív
13.18.VÁCHARTYÁN
Veres Pálné u 5.
Rudnay-kastély
13.19.VISEGRÁD
Fő u. 25-35.
a királyi palota teljes romterülete
13.20.VISEGRÁD
Fő u. 37-41.
ferences kolostor romjai és a kapcsolódó épületek
13.21.VISEGRÁD
Fő utca
Salamon-torony u.
Várhegy
erődrendszer, vízibástya, kapu és várfalak,
Alsóvár (Salamon-torony)
Fellegvár és a csatlakozó várfalak
13.22.VISEGRÁD
Sibrik-domb
római castrum és X-XI. századi várispánság romjai
13.23.VISEGRÁD
Sibrik-domb
esperesi templom romjai
13.24.ZSÁMBÉK
Régi templom u.
premontrei prépostság romjai

14. SOMOGY MEGYE

14.1.BALATONSZENTGYÖRGY
Csillagvár u. 68.
tájház
14.2.BALATONSZENTGYÖRGY
Irtási dűlő
csillagvár
14.3.ISTVÁNDI
Kossuth u. 59.
tájház
14.4.KEREKI
külterület
Katonavár (Fejérkő vára) romjai
14.5.SOMOGYSÁRD
Fő u.
Somssich-kastély együttese
14.6.SOMOGYVÁR
Várhegy
Szent Egyed-bazilika és bencés apátság romjai
14.7.SZENNA
Árpád u. 38.
tájház
14.8.ZAMÁRDI
Szántódpuszta
majorsági épületegyüttes
14.9.ZAMÁRDI
Fő u. 83.
tájház

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

15.1.KISVÁRDAvárrom
Vár u. 33/C
15.2.KOMLÓDTÓTFALUBecsky-kúria
Kisfaludy u.
15.3.NYÍRBÁTORBáthori-várkastély
Vár u. 1.
15.4.SZABOLCSföldvár
Földvár u.
15.5.TARPAszárazmalom
Árpád u.
15.6.TUZSÉRLónyay-kastély együttese
Ady E. u. 2.
15.7.TÚRISTVÁNDIvízimalom
Zrínyi M. u.
15.8.VAJAVay-kastély
Damjanich u. 79.

16. TOLNA MEGYE

16.1.LENGYELApponyi-kastély együttese
16.2.OZORAOzorai Pipo vára
Várhegy utca
16.3.DUNAFÖLDVÁRtörök torony
Rátkay köz 2.
16.4.SIMONTORNYAvár
Vár tér 10.
16.5.KÖLESD-FELSŐHÍDVÉGPUSZTAHiemer-Jeszenszky-kastély

17. VAS MEGYE

17.1.BOZSOK
Rákóczi u.
Sibrik-kastély együttese
17.2.BOZSOK
Rákóczi u. 101.
Batthyány-várkastély romja
17.3.CÁK
Gesztenyés 3., 4., 5., 6., 28., 29., 30., 31.,
32.
gesztenyés pincesor
17.4.CSÁKÁNYDOROSZLÓ
Fő u. 9-13.
Batthyány-kastély együttese
17.5.HEGYHÁTSZENTPÉTER
Béke u. 86. és 88.
tájház
17.6.JÁNOSHÁZA
Vár u. 50-54.
Erdődy-Choron-várkastély
17.7.KÖRMEND
Gr. Batthyány L. u. 1.
Batthyány-Strattmann-várkastély együttese
17.8.KŐSZEG
Rajnis J. u. 9.
Jurisics-vár együttese
17.9.SÁRVÁR
Várkerület 1.
Nádasdy-várkastély
17.10.SZALAFŐ
Pityerszer 1., 2., 3. és 9/A
népi műemléki együttes
17.11.VASSURÁNY
Vasút u. 2.
Schilson-kastély
17.12.VASSZÉCSENY
Munkás u. 3.
Ó-Ebergényi-kastély
17.13.VÉP
Szent Imre út 36-38.
Erdődy-kastély együttese

18. VESZPRÉM MEGYE

18.1.ALSÓÖRSgótikus ház, ún. török adószedőház
Petőfi köz 7.
18.2.BADACSONYTOMAJ
Szegedy Róza u. 137.
Szegedy Róza háza, udvarán présház és vincellérház
18.3.BAKONYBÉL
Fő u. 15.
tájház
18.4.CSESZNEK
Vár u.
várrom
18.5.CSOPAK
Kisfaludy u. 28.
vízimalom
18.6.DABRONC
Ötvös-puszta
Szegedy-kastély és kúria együttese
18.7.DEVECSER
Petőfi tér 5.
Esterházy-várkastély
18.8.DOBAErdődy-kastély együttese
18.9.DOBASomló vár romjai
18.10.DÖBRÖNTE
Szarvaskő
Szarvaskő vár romjai
18.11.DÖRGICSE
Fő u.
felsődörgicsei kettős templom romja
18.12.DÖRGICSEalsódörgicsei templomrom
18.13.DÖRGICSE
Pusztatemplomi dűlő
kisdörgicsei templomrom
18.14.GYULAKESZI
Csobánc-hegy
várrom
18.15.KÉKKÚT
Fő u. 55.
tájház
18.16.KŐVÁGÓÖRSecséri templomrom
18.17.KŐVÁGÓÖRS
Petőfi u. 18.
tájház
18.18.MAGYARPOLÁNY
Petőfi u. 4.
tájház
18.19.NAGYVÁZSONY
Bercsényi u. 21.
Schumacher-ház
18.20.NAGYVÁZSONY
Vár u.
Kinizsi-vár romjai
18.21.NAGYVÁZSONY
Barátipuszta
pálos templom- és kolostorrom
18.22.NEMESVÁMOS
Balácapuszta
római villagazdaság, likasdombi halomsír
18.23.ÖRVÉNYES
Szent Imre u. 1.
vízimalom
18.24.PÁPA
Fő tér 1.
Esterházy-kastély együttese
18.25.PÁPA
Március 15. tér 12.
Kluge-féle kékfestőüzem
18.26.SÜMEG
Szent István tér 10.
püspöki palota
18.27.SÜMEG
Várhegy
vár
18.28.SZIGLIGETvárrom
18.29.TÉS
Táncsics M. u. 17., 32.
szélmalmok
18.30.TIHANY
Batthyány u. 18-20.
halászcéh-ház és gazdaház
18.31.VÁRPALOTA
Szabadság tér 1.
Thury György vára
18.32.VESZPRÉM
Veszprémvölgyi u.
veszprémvölgyi apácakolostor és jezsuita templom romjai
18.33.VESZPRÉM
Gyulafirátót
Kolostor u.
premontrei templom- és kolostorrom
18.34.VESZPRÉMFAJSZközépkori templomrom

19. ZALA MEGYE

19.1.EGERVÁR
Vár u.
várkastély
19.2.KESZTHELY
Bercsényi u. 65.
Georgikon u. 20.
Georgikon együttese
19.3.KESZTHELY, Festetics-kastély műemléki együttese
Kastély u. 1.kastély
Georgikon u. 21/bpálmaház és üvegházak
Georgikon u. 23.magtár
Sopron u. 2.mosóház és egykori tiszttartói ház
kastélypark
19.4.KESZTHELY
Kastély u. 11.
Georgikon u. 1.
Amazon Szálló, lóváltó és lakóház épületegyüttese
19.5.KESZTHELY, Fenékpuszta műemléki együttese
római kori épületmaradványok
Festetics-kúria és majorsági épületegyüttes
19.6.REZIvárrom
19.7.ZALASZENTGRÓTBatthyány-kastély együttese
Zala u. 1.kastély együttese
híd
19.8.ZALASZÁNTÓ
Tátika
várrom
19.9.ZALAVÁR
Récéskút
bazilika romjai
19.10.ZALAVÁR
Vársziget
vár és apátság romjai

(* A táblázatban szereplő vagyonelemek általános vagy egyedi műemléki védettségére, kiterjedésére és ingatlannyilvántartási adataira vonatkozó információkat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § szerinti nyilvántartás tartalmazza.)"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére