2017. évi CXXVII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról[1]

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

1. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

a) 115. § (7) bekezdésében

aa) a "2018. január 1-jéig kell" szövegrész helyébe a "2019. január 1-jéig kell",

ab) a "2018. január 1-jét követően" szövegrész helyébe a "2019. január 1-jét követően",

ac) a "2018. január 1-jén már megkezdett" szövegrész helyébe a "2019. január 1-jén már megkezdett",

ad) a "2020/2021-es tanévben" szövegrész helyébe a "2021/2022-es tanévben",

ae) az "a Módtv2. hatálybalépését követő hat hónapon belül" szövegrész helyébe a "2018. augusztus 31-éig",

b) 115. § (8) bekezdésében

ba) a "2018/2019. tanévben" szövegrész helyébe a "2019/2020. tanévben",

bb) a "2020/2021-es tanévben" szövegrész helyébe a "2021/2022-es tanévben,"

c) 117. § (4) bekezdésében a "2020/2021. tanév végén" szövegrész helyébe a "2021/2022. tanév végén" szöveg lép.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosítása

2. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény 8. § (3) bekezdésében a "2017. december 31-én" szövegrész helyébe a "2018. december 31-én" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék