25/2017. (II. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a) 28/B. § (2) bekezdésében a "300 000 Ft" szövegrész helyébe a "600 000 Ft" szöveg,

b) 30/A. § (5) bekezdésében az "annak díja a mindenkori" szövegrész helyébe az "annak díja legfeljebb a mindenkori" szöveg

lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a) pontja 2017. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 25/2017. (II. 7.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklet 2.1.2. pontjában foglalt táblázat "43-45" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető
támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)
ÉvekABCDEFGHIJ]
"
43-4524 04318 11129 46731 42235 42741 42541 42541 42541 42541 425
"

2. A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklet 2.1.2. pontjában foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:

[Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető
támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)
ÉvekABCDEFGHIJ]
"
46-4824 04316 71128 05429 97235 76841 42541 42541 42541 42541 425
49-5124 04315 31226 64128 52136 10941 42541 42541 42541 42541 425
"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére