Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 8/B. alcímmel egészül ki:

"8/B. A légfűtő eszközökre, a hűtőeszközökre, a magas hőmérsékletű technológiai hűtőkre és a ventilátoros konvektorokra vonatkozó forgalombahozatali előírások

10/B. § (1) 2018. január 1-jétől nem hozható forgalomba

a) olyan légfűtő eszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre, első ütemre meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfokra,

b) olyan hűtőeszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre, első ütemre meghatározott szezonális helyiséghűtési hatásfokra,

c) olyan magas hőmérsékletű technológiai hűtő, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre, első ütemre meghatározott szezonális hűtési jóságfokra, valamint

d) olyan ventilátoros konvektor, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt termékinformációs követelményekre

vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

(2) 2018. szeptember 26-tól nem hozható forgalomba olyan légfűtő eszköz, hűtőeszköz, amely a 2016/2281 bizottsági rendeletben foglalt nitrogén-oxid-kibocsátásra vonatkozó előírásoknak nem felel meg.

(3) 2021. január 1-jétől nem hozható forgalomba

a) olyan légfűtő eszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre meghatározott szezonális helyiségfűtési hatásfokra, második ütemre meghatározott nitrogén-oxid-kibocsátásra,

b) olyan hűtőeszköz, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre meghatározott szezonális helyiséghűtési hatásfokra, valamint

c) olyan magas hőmérsékletű technológiai hűtő, amely a 2016/2281/EU bizottsági rendeletben foglalt második ütemre meghatározott szezonális hűtési jóságfokra

vonatkozó előírásoknak nem felel meg."

2. § Az R. 12. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a ventilátoros konvektorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2016. november 30-i 2016/2281/EU bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők és a ventilátoros konvektorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2016. november 30-i 2016/2281/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök