283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. és 2. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal összefüggő, a 3. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az 1. és 2. mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek."

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. és 2. mellékletben felsorolt beruházások járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság."

3. § A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2r.) megállapított rendelkezéseket a Mód2r. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. § A Rendelet 1-3. melléklete helyébe az 1-3. melléklet lép.

5. § A Rendelet 2. §-ának nyitó szövegrészében az "1. mellékletben" szövegrész helyébe az "1. és 2. mellékletben" szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

AB
1.A beruházás megnevezéseA beruházás azonosító adatai
2.tanteremfejlesztésNagykovácsi közigazgatási területén fekvő,
133 helyrajzi számú ingatlan
3.tanteremfejlesztésVácduka közigazgatási területén fekvő,
202 helyrajzi számú ingatlan
4.tanteremfejlesztésBudakalász közigazgatási területén fekvő,
886 helyrajzi számú ingatlan
5.tanteremfejlesztésNagytarcsa közigazgatási területén fekvő,
72/5 helyrajzi számú ingatlan
6.tanteremfejlesztésAranyosapáti közigazgatási területén fekvő,
702, 704, 705, 706 helyrajzi számú ingatlan
7.tanteremfejlesztésErk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan
8.tanteremfejlesztésPetőfiszállás közigazgatási területén fekvő,
163 helyrajzi számú ingatlan
9.tanteremfejlesztésDunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/1 helyrajzi számú ingatlan
10.tanteremfejlesztésVisegrád közigazgatási területén fekvő,
88 és 84/1 helyrajzi számú ingatlan
11.tanteremfejlesztésDunaharaszti közigazgatási területén fekvő,
1268/2 helyrajzi számú ingatlan
12.tanteremfejlesztésEcser közigazgatási területén fekvő,
883 helyrajzi számú ingatlan
13.tanteremfejlesztésGyőrújbarát közigazgatási területén fekvő,
3288 helyrajzi számú ingatlan
14.tanteremfejlesztésVecsés közigazgatási területén fekvő,
4798 és 3432/2 helyrajzi számú ingatlan
15.tanteremfejlesztésBiatorbágy közigazgatási területén fekvő,
110 helyrajzi számú ingatlan
16.tanteremfejlesztésSolymár közigazgatási területén fekvő,
423/2 helyrajzi számú ingatlan
17.tanteremfejlesztésSződ közigazgatási területén fekvő,
158 helyrajzi számú ingatlan
18.tanteremfejlesztésTelki közigazgatási területén fekvő,
722/5 helyrajzi számú ingatlan
19.tanteremfejlesztésMikepércs közigazgatási területén fekvő,
335 helyrajzi számú ingatlan
20.tanteremfejlesztésVeresegyház közigazgatási területén fekvő,
26 helyrajzi számú ingatlan
21.tanteremfejlesztésDiósd közigazgatási területén fekvő,
2541/1 helyrajzi számú ingatlan
22.tanteremfejlesztésBudapest XIV. kerület közigazgatási területén fekvő,
29978/166 helyrajzi számú ingatlan
23.tanteremfejlesztésGyőr közigazgatási területén fekvő,
4016 helyrajzi számú ingatlan
24.tanteremfejlesztésBudapest XX. kerület közigazgatási területén fekvő,
179422/4 helyrajzi számú ingatlan
25.tornaterem-fejlesztésSzécsény közigazgatási területén fekvő,
551 helyrajzi számú ingatlan
26.tornaterem-fejlesztésErk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan
27.tornaterem-fejlesztésHejőpapi közigazgatási területén fekvő,
230 helyrajzi számú ingatlan
28.tornaterem-fejlesztésDabas közigazgatási területén fekvő,
2256/32 helyrajzi számú ingatlan
29.tornaterem-fejlesztésKonyár közigazgatási területén fekvő,
589 helyrajzi számú ingatlan
30.tornaterem-fejlesztésAndocs közigazgatási területén fekvő,
162/1 helyrajzi számú ingatlan
31.tornaterem-fejlesztésBogyiszló közigazgatási területén fekvő,
490 helyrajzi számú ingatlan
32.tornaterem-fejlesztésGörgeteg közigazgatási területén fekvő,
440 helyrajzi számú ingatlan
33.tornaterem-fejlesztésNagyberény közigazgatási területén fekvő,
4 helyrajzi számú ingatlan
34.tornaterem-fejlesztésBáránd közigazgatási területén fekvő,
3/2 helyrajzi számú ingatlan
35.tornaterem-fejlesztésNagyrábé közigazgatási területén fekvő,
943/1 helyrajzi számú ingatlan
36.tornaterem-fejlesztésSzomód közigazgatási területén fekvő,
561/2 helyrajzi számú ingatlan
37.tornaterem-fejlesztésJászfelsőszentgyörgy közigazgatási területén fekvő,
655 helyrajzi számú ingatlan
38.tornaterem-fejlesztésDunaalmás közigazgatási területén fekvő,
4264 helyrajzi számú ingatlan
39.tornaterem-fejlesztésZichyújfalu közigazgatási területén fekvő,
8638/2 helyrajzi számú ingatlan
40.tornaterem-fejlesztésTiszatarján közigazgatási területén fekvő,
12 helyrajzi számú ingatlan
41.tornaterem-fejlesztésÉrd közigazgatási területén fekvő,
15253/4 helyrajzi számú ingatlan
42.tornaterem-fejlesztésPázmánd közigazgatási területén fekvő,
496 helyrajzi számú ingatlan
43.tornaterem-fejlesztésSárrétudvari közigazgatási területén fekvő,
1038/2 helyrajzi számú ingatlan
44.tornaterem-fejlesztésSzerep közigazgatási területén fekvő,
164 helyrajzi számú ingatlan
45.tornaterem-fejlesztésGárdony közigazgatási területén fekvő,
3655/2 helyrajzi számú ingatlan
46.tornaterem-fejlesztésKaba közigazgatási területén fekvő,
141/3 helyrajzi számú ingatlan
47.tornaterem-fejlesztésKistarcsa közigazgatási területén fekvő,
357/1 helyrajzi számú ingatlan
48.tornaterem-fejlesztésNyírbogát közigazgatási területén fekvő,
225/5 helyrajzi számú ingatlan
49.tornaterem-fejlesztésCsanádpalota közigazgatási területén fekvő,
309 helyrajzi számú ingatlan
50.tornaterem-fejlesztésTiszabő közigazgatási területén fekvő,
192 helyrajzi számú ingatlan
51.tanuszoda-fejlesztésDunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/34 helyrajzi számú ingatlan
52.tanuszoda-fejlesztésGyál közigazgatási területén fekvő,
499/3 helyrajzi számú ingatlan
53.tanuszoda-fejlesztésSárbogárd közigazgatási területén fekvő,
1083 helyrajzi számú ingatlan
54.tanuszoda-fejlesztésBudapest XI. kerület közigazgatási területén fekvő,
1783/6 helyrajzi számú ingatlan
55.tanuszoda-fejlesztésKemecse közigazgatási területén fekvő,
1290/1 helyrajzi számú ingatlan
56.tanuszoda-fejlesztésFüzesgyarmat közigazgatási területén fekvő,
512/30 helyrajzi számú ingatlan
57.tanuszoda-fejlesztésSümeg közigazgatási területén fekvő,
543 helyrajzi számú ingatlan
58.tanuszoda-fejlesztésEnying közigazgatási területén fekvő,
1474/58 helyrajzi számú ingatlan
59.tanuszoda-fejlesztésPutnok közigazgatási területén fekvő,
1130/1 helyrajzi számú ingatlan
60.tanuszoda-fejlesztésTolna közigazgatási területén fekvő,
970/121 helyrajzi számú ingatlan
61.tanuszoda-fejlesztésEdelény közigazgatási területén fekvő,
1193/4 helyrajzi számú ingatlan
62.tanuszoda-fejlesztésSásd közigazgatási területén fekvő,
111/1 helyrajzi számú ingatlan
63.tanuszoda-fejlesztésAbádszalók közigazgatási területén fekvő,
3014/1 helyrajzi számú ingatlan
64.tanuszoda-fejlesztésBélapátfalva közigazgatási területén fekvő,
966 helyrajzi számú ingatlan
65.tanuszoda-fejlesztésTokaj közigazgatási területén fekvő,
1047/15 helyrajzi számú ingatlan
66.tanuszoda-fejlesztésDerecske közigazgatási területén fekvő,
834 helyrajzi számú ingatlan
67.tanuszoda-fejlesztésPannonhalma közigazgatási területén fekvő,
473/1 helyrajzi számú ingatlan
68.tanuszoda-fejlesztésBaktalórántháza közigazgatási területén fekvő,
576/1 helyrajzi számú ingatlan
69.tanuszoda-fejlesztésBalassagyarmat közigazgatási területén fekvő,
3186/2 helyrajzi számú ingatlan
70.tanuszoda-fejlesztésCsenger közigazgatási területén fekvő,
1063/1 helyrajzi számú ingatlan
71.tanuszoda-fejlesztésFehérgyarmat közigazgatási területén fekvő,
1005/1 helyrajzi számú ingatlan
72.tanuszoda-fejlesztésSzob közigazgatási területén fekvő,
579 helyrajzi számú ingatlan
73.tanuszoda-fejlesztésTörökszentmiklós közigazgatási területén fekvő,
3995 helyrajzi számú ingatlan
74.tanuszoda-fejlesztésVajszló közigazgatási területén fekvő,
37/2 helyrajzi számú ingatlan
75.tanuszoda-fejlesztésMezőcsát közigazgatási területén fekvő,
3272/5 helyrajzi számú ingatlan
76.iskolafejlesztésBudakeszi közigazgatási területén fekvő,
2306/65 helyrajzi számú ingatlan
77.óvodafejlesztésSzárföld közigazgatási területén fekvő,
477 helyrajzi számú ingatlan

"

2. melléklet a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

AB
1.A beruházás megnevezéseA beruházás azonosító adatai
2.tornaterem-fejlesztésMohács közigazgatási területén fekvő,
563/4 helyrajzi számú ingatlan
3.tornaterem-fejlesztésZalaegerszeg közigazgatási területén fekvő,
2989, 2996, 2998, 3002, 3003, 3004 és 3008 helyrajzi számú
ingatlanok
4.tornaterem-fejlesztésArló közigazgatási területén fekvő,
1388/3 helyrajzi számú ingatlan
5.tornaterem-fejlesztésMezőkovácsháza közigazgatási területén fekvő,
569 helyrajzi számú ingatlan
6.tornaterem-fejlesztésNyírmeggyes közigazgatási területén fekvő,
627/1 helyrajzi számú ingatlan
7.tornaterem-fejlesztésPilisborosjenő közigazgatási területén fekvő,
0135/11 helyrajzi számú ingatlan
8.tornaterem-fejlesztésÖcsöd közigazgatási területén fekvő,
260 helyrajzi számú ingatlan
9.tornaterem-fejlesztésMezőszilas közigazgatási területén fekvő,
452/6 helyrajzi számú ingatlan
10.tornaterem-fejlesztésCsákánydoroszló közigazgatási területén fekvő,
589, 590 és 591 helyrajzi számú ingatlanok
11.tornaterem-fejlesztésBesenyőtelek közigazgatási területén fekvő,
403 helyrajzi számú ingatlan
12.tornaterem-fejlesztésEsztár közigazgatási területén fekvő,
56/1 és 73 helyrajzi számú ingatlanok
13.tornaterem-fejlesztésRum közigazgatási területén fekvő,
472/2 helyrajzi számú ingatlan
14.tornaterem-fejlesztésTomajmonostora közigazgatási területén fekvő,
249/1 és 249/3 helyrajzi számú ingatlanok
15.tornaterem-fejlesztésCsengele közigazgatási területén fekvő,
44/1 helyrajzi számú ingatlan
16.tornaterem-fejlesztésHajmáskér közigazgatási területén fekvő,
616/9 helyrajzi számú ingatlan
17.tornaterem-fejlesztésFöldeák közigazgatási területén fekvő,
21 helyrajzi számú ingatlan
18.tornaterem-fejlesztésMaroslele közigazgatási területén fekvő,
17 helyrajzi számú ingatlan
19.tornaterem-fejlesztésNyírpazony közigazgatási területén fekvő,
16 és 14/2 helyrajzi számú ingatlanok
20.tornaterem-fejlesztésAjak közigazgatási területén fekvő,
972 helyrajzi számú ingatlan
21.tanuszoda-fejlesztésBudakeszi közigazgatási területén fekvő,
2415 helyrajzi számú ingatlan
22.tanuszoda-fejlesztésCigánd közigazgatási területén fekvő,
1108 és 1109 helyrajzi számú ingatlanok
23.tanuszoda-fejlesztésEncs közigazgatási területén fekvő,
546/3 helyrajzi számú ingatlan
24.tanuszoda-fejlesztésHeves közigazgatási területén fekvő,
1213/6 helyrajzi számú ingatlan
25.tanuszoda-fejlesztésKapuvár közigazgatási területén fekvő,
1323/4 helyrajzi számú ingatlan
26.tanuszoda-fejlesztésKisbér közigazgatási területén fekvő,
1024/10 helyrajzi számú ingatlan
27.tanuszoda-fejlesztésKisvárda közigazgatási területén fekvő,
2487 és 2515/1 helyrajzi számú ingatlanok
28.tanuszoda-fejlesztésLetenye közigazgatási területén fekvő,
1669/2 és 1669/3 helyrajzi számú ingatlanok
29.tanuszoda-fejlesztésMosonmagyaróvár közigazgatási területén fekvő,
1727/11 helyrajzi számú ingatlan
30.tanuszoda-fejlesztésOrosháza közigazgatási területén fekvő,
45 és 46/4 helyrajzi számú ingatlanok
31.tanuszoda-fejlesztésPásztó közigazgatási területén fekvő,
2801/6 helyrajzi számú ingatlan
32.tanuszoda-fejlesztésPétervására közigazgatási területén fekvő,
135 helyrajzi számú ingatlan
33.tanuszoda-fejlesztésPilisvörösvár közigazgatási területén fekvő,
097/90-96 helyrajzi számú ingatlanok
34.tanuszoda-fejlesztésRétság közigazgatási területén fekvő,
356/24 helyrajzi számú ingatlan
35.tanuszoda-fejlesztésSarkad közigazgatási területén fekvő,
4320/2 helyrajzi számú ingatlan
36.tanuszoda-fejlesztésSzécsény közigazgatási területén fekvő,
2802 helyrajzi számú ingatlan
37.tanuszoda-fejlesztésTapolca közigazgatási területén fekvő,
3437/79 helyrajzi számú ingatlan
38.tanuszoda-fejlesztésTiszakécske közigazgatási területén fekvő,
3696/4 és 3696/6 helyrajzi számú ingatlanok
39.tanuszoda-fejlesztésVárpalota közigazgatási területén fekvő,
141 helyrajzi számú ingatlan
40.tanuszoda-fejlesztésVecsés közigazgatási területén fekvő,
367/14 helyrajzi számú ingatlan
41.tanuszoda-fejlesztésZirc közigazgatási területén fekvő,
1904/3 helyrajzi számú ingatlan
42.tanteremfejlesztésBalatonfüred közigazgatási területén fekvő,
3088 helyrajzi számú ingatlan
43.tanteremfejlesztésBudajenő közigazgatási területén fekvő,
132 helyrajzi számú ingatlan
44.tanteremfejlesztésBudapest I. kerület közigazgatási területén fekvő,
7281 helyrajzi számú ingatlan
45.tanteremfejlesztésBudapest II. kerület közigazgatási területén fekvő,
11658/12 helyrajzi számú ingatlan
46.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő,
148113 helyrajzi számú ingatlan
47.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő,
155607/6 helyrajzi számú ingatlan
48.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő,
140482/5 helyrajzi számú ingatlan
49.tanteremfejlesztésDabas közigazgatási területén fekvő,
3865/50 helyrajzi számú ingatlan
50.tanteremfejlesztésFelsőörs közigazgatási területén fekvő,
94/2 helyrajzi számú ingatlan
51.tanteremfejlesztésGöd közigazgatási területén fekvő,
4362 helyrajzi számú ingatlan
52.tanteremfejlesztésHerceghalom közigazgatási területén fekvő,
242 helyrajzi számú ingatlan
53.tanteremfejlesztésKerepes közigazgatási területén fekvő,
504/3 helyrajzi számú ingatlan
54.tanteremfejlesztésPenc közigazgatási területén fekvő,
329/2 helyrajzi számú ingatlan
55.tanteremfejlesztésPerbál közigazgatási területén fekvő,
4 helyrajzi számú ingatlan
56.tanteremfejlesztésSzada közigazgatási területén fekvő,
4423 és 918/2 helyrajzi számú ingatlanok
57.tanteremfejlesztésSzárliget közigazgatási területén fekvő,
1 helyrajzi számú ingatlan
58.tanteremfejlesztésSzentendre közigazgatási területén fekvő,
2969 helyrajzi számú ingatlan
59.tanteremfejlesztésSződliget közigazgatási területén fekvő,
30 és 35 helyrajzi számú ingatlanok
60.tanteremfejlesztésTelki közigazgatási területén fekvő,
722/5 helyrajzi számú ingatlan

"

3. melléklet a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. általános építésügyi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. vízügyi hatósági eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. földmérési hatósági eljárások,

16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. erdővédelmi hatósági eljárások,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. azok az 1-19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

21. az 1-20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások."

Tartalomjegyzék