520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 17/2014. Korm. rendelet) 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az értékesítéssel kapcsolatban minden más információt is az EÉR felületén kell közzétenni. A műszaki azonosításhoz szükséges adatok megjelölése kötelező. A 10. § (1) bekezdés c), d) és - az értékesítő döntése szerint - az f) pontja szerinti vagyontárgy értékesítése esetén a hirdetmény mellett az EÉR felületén közzé kell tenni az értékesítendő vagyontárgyat bemutató képfelvételt is."

2. § A 17/2014. Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az értékesítési hirdetményhez csatolva, az EÉR felületén - a betekintők és a licitálók számára - az értékesítő az értékesítésre kerülő vagyoni elemekről, azok jellemzőiről egy összefoglaló jellegű értékesítési tájékoztatót (tender füzetet) is közzétesz, és ehhez képeket társít a 10. § (6) bekezdése szerinti esetekben, továbbá tájékoztatást ad az értékesítendő vagyon megtekintésének módjáról. Az értékesítési tájékoztatót a felszámoló - a könnyebb áttekinthetőség érdekében - egységesített formában, formanyomtatvány alkalmazásával is elkészítheti."

3. § A 17/2014. Korm. rendelet 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek az 520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 10. § (6) bekezdését és 12. § (3) bekezdését azokra az értékesítési hirdetményekre kell alkalmazni, amelyeket 2018. január 25-ét követően kell az EÉR felületén közzétenni."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére