154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok meghatározásáról

A Kormány a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény szerinti Budai Palotanegyed területén található ingatlanok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlannak kell tekinteni a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokból kialakított ingatlanokat is.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 154/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez[1]

A Budai Palotanegyed területébe tartozó ingatlanok

AB
1.TelepülésHelyrajzi szám
2.Budapest I. kerület6330
3.Budapest I. kerület6331
4.Budapest I. kerület6452/2
5.Budapest I. kerület6452/3
6.Budapest I. kerület6452/4
7.Budapest I. kerület6452/5
8.Budapest I. kerület6452/6
9.Budapest I. kerület6456/1
10.Budapest I. kerület6458
11.Budapest I. kerület6459
12.Budapest I. kerület6461
13.Budapest I. kerület6462
14.Budapest I. kerület6464
15.Budapest I. kerület6471
16.Budapest I. kerület6515
17.Budapest I. kerület6516
18.Budapest I. kerület7139
19.Budapest I. kerület7140
20.Budapest I. kerület14359
21.Budapest I. kerület14360
22.Budapest I. kerület14361
23.Budapest I. kerület14362
24.Budapest I. kerület14363/1
25.Budapest I. kerület14369
26.Budapest I. kerület14371/1
27.Budapest I. kerület14371/2

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 228/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet 9. §-a (ld. 2. melléklet). Hatályos 2023.06.09.

Tartalomjegyzék