1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

28/2022. (I. 31.) Korm. rendelet (különösen: 1. §)

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat (különösen: 1. pont)

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki.

2. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 2. melléklet szerint jelölöm ki.

3. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján a 3. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 3. melléklet szerint jelölöm ki.

3/A. §[1] A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.

3/B. §[2] (1) A 3/A. §-tól eltérően a Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 4. mellékletben foglalt táblázat 2-5. sorában meghatározott gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyként azt a központi költségvetési szervet jelölöm ki, amelynek szervezetében a - 4. mellékletben foglalt táblázat 2-5. sora szerinti gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként kijelölt - kormánybiztos tevékenységét segítő titkárság működik, azzal, hogy a kijelölt tulajdonosi joggyakorló alapítói határozatot csak halaszthatatlan esetben adhat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt tulajdonosi joggyakorló a 4. mellékletben foglalt táblázat 2-5. sora szerinti kormánybiztos részére meghatározott feladatkörök ellátásáért felelős személy kinevezéséig gyakorolja az (1) bekezdés szerinti tulajdonosi jogokat.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §[3]

Bártfai-Mager Andrea s. k.,

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

1. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterek, minisztériumok

I. Tulajdonosi joggyakorló: a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1."ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró
és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0421902022. december 31.
2.BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
01-10-0443362022. december 31.
3.Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
08-10-0017872022. december 31.
4.HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
13-10-0404642022. december 31.
5.Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0462652022. december 31.
[4]
6.
7.
8.
9.MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0422722022. december 31.
10.
11.NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-1702242022. december 31.
12.NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság
01-10-0441802022. december 31.
13.Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9944112022. december 31.
14.
15.
16.
17.DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
13-10-0401892022. december 31.
18.Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
14-10-3000502022. december 31.
19.
20.ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
05-10-0001232022. december 31.
21.Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
11-10-0014502022. december 31.
22.
23.
24.
25.MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0418282022. december 31.
26.NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0487252022. december 31.
27.NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9904212022. december 31.
28.Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság01-10-0416282022. december 31.
29.Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő
Részvénytársaság
16-10-0015582022. december 31.
30.
31.
32.Corvinus Nemzetközi Befektetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0435472022. december 31.
33.Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság01-10-0431082022. december 31.
[5]
6.MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0400952022. december 31.
7.
8.MAHART-Szabadkikötő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0452762022. december 31.
9.MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0422722022. december 31.
10.ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0475812022. december 31.
11.NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-1702242022. december 31.
12.NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság
01-10-0441802022. december 31.
13.Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9944112022. december 31.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0418282022. december 31.
26.NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0487252022. december 31.
27.NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9904212022. december 31.
28.Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság01-10-0416282022. december 31.
29.
30.
31.VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.01-09-2846912022. december 31.
32.Corvinus Nemzetközi Befektetési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0435472022. december 31.
33.Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság01-10-0431082022. december 31.
34.Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-1411122022. december 31.
35.Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0475692022. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: az Agrárminisztérium

[6]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-2841022022. december 31.
2.Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
09-09-0167472022. december 31.
3.AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-3771092022. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Belügyminisztérium

[7]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.
2.NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-2644492022. december 31.
3.NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0416332022. december 31.
4.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: az Emberi Erőforrások Minisztériuma

[8]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.
[9]
2.
3.Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-1770862022. december 31.
4.Duna Művészegyüttes Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9208362022. december 31.
5.ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9197162022. december 31.
6.Filharmónia Magyarország Koncert és
Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-9178732022. december 31.
7.
8.FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-9087692022. december 31.
9.
10.Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-6989482022. december 31.
11.Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-8843982022. december 31.
12.Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-2744342022. december 31.
13.Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9198822022. december 31.
14.Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-8846882022. december 31.
15.Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ NonprofitKorlátolt Felelősségű Társaság01-09-9128232022. december 31.
16.
17.MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9217432022. december 31.
18.Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-6990562022. december 31.
19.
20.
21.Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
01-10-0444262022. december 31.
22.Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9217422022. december 31.
23.NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9217282022. december 31.
24.OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9212662022. december 31.
[10]
25.
26.Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-1763372022. december 31.
27.
28.
29.Vasútegészségügyi Szolgáltató NonprofitKözhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-9198782022. december 31.
30.Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt FelelősségűTársaság04-09-0139222022. december 31.
31."LÉTA-MENTÁL" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei EltérőKépességű Fiatalokat Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft.15-09-0745622022. december 31.
32.Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság11-09-0147852022. december 31.
33.
34.NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz
Megfelelőségértékelő és Tanúsító Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-3575192022. december 31.
35.Magyar Házak Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
06-09-0141032022. december 31.
36.Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3899522022. december 31.
37.Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3587492022. december 31.

V. Tulajdonosi joggyakorló: a Honvédelmi Minisztérium

[11]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
07-09-0182492022. december 31.
2.HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9200902022. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: az Igazságügyi Minisztérium

[12]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-2690162022. december 31.
2.Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0424692022. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: az Innovációs és Technológiai Minisztérium

[13]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-2884042024. november 30.
2.Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-9864542022. december 31.
3.
4.IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9804392022. december 31.
5.KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-8907102022. december 31.
6.Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9684192022. december 31.
7.Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9203432022. december 31.
8.Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0476222022. december 31.
9.
[14]
10.HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség01-10-0486842022. december 31.
11.
12.
13.Egy a Természettel Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3376362022. december 31.
14.Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-3434372022. december 31.
15.Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3442082022. december 31.
16.
17.NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és
Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
01-10-0475492022. december 31.
18.OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-1919892022. december 31.
19.
20.Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
01-10-1413252022. december 31.
21.Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-1417032022. december 31.
22.BrainVisionCenterNonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-3950072022. december 31.
[15]
23.Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0445902022. december 31.
24.HDT Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-3455522022. december 31.
25.NLP Nemzeti Légiipari Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-3704362022. december 31.
26.Rába Járműipari Holding Nyrt.08-10-0015322022. december 31.
27.STU Repülés-technológiai Felületkezelő Korlátolt Felelősségű
Társaság
04-09-0160652022. december 31.
28.ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
20-10-0403702022. december 31.
29.AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-1648632022. december 31.
30.HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
13-10-0401112022. december 31.
31.HM Arzenál Elektromechanikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
15-10-0400922022. december 31.
32.HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
13-10-0401552022. december 31.
33.HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
01-10-0455702022. december 31.

VIII. Tulajdonosi joggyakorló: a Külgazdasági és Külügyminisztérium

[16]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-2032152022. december 31.
2.
3.Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3279322022. december 31.
4.
5.
6.HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-1404422022. december 31.
7.Adria Port Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-1405672022. december 31.
8.KKM Subsidium Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-3552422022. december 31.
9.CEI Közép-európai Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-1410902022. december 31.
10.DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT
Korlátolt Felelősségű Társaság
09-10-0003272022. december 31.

IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnöki Kabinetiroda

[17]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-1402372022. december 31.
2.Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0413642022. december 31.

X. Tulajdonosi joggyakorló: a Miniszterelnökség

[18]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-1400962022. december 31.
2.BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság01-10-0486612022. december 31.
3.Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-9964792022. december 31.
[19]
4.
5.
6.
7.
8.NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3249512022. december 31.
9.Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9163082022. december 31.
10.Pro Populo Carpathico Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
15-09-0857682022. december 31.
11.DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság01-10-0499962022. december 31.
12.Nemzeti Sportügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3352032022. december 31.
13.Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
08-10-0019162022. december 31.
14.Eszterháza Kulturális, Kutató- és
Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
08-09-0272552022. december 31.
15.Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-3454812022. december 31.
16.Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-2782832022. december 31.
17.MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-2005802022. december 31.
18.Magyar Fejlesztésösztönző Iroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3809262022. december 31.
19.BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
19-10-5003642022. december 31.

XI. Tulajdonosi joggyakorló: a Pénzügyminisztérium

[20]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-2958832022. december 31.
2.Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0455082022. december 31.
3.

XII. Tulajdonosi joggyakorló: a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

[21]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
17-10-0012822026. december 31.
2.PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
17-09-0030392022. december 31.
3.MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-0497522022. december 31.
4.Pécs-pogányi repülőteret működtető Korlátolt
Felelősségű Társaság
02-09-0659052022. december 31.
5.AIR-HORIZONT PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTÉR
FEJLESZTÉSÉÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
02-09-0740962022. december 31.

2. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló költségvetési szervek

I. Tulajdonosi joggyakorló: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság[22]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
02-09-0778302022. december 31.

II. Tulajdonosi joggyakorló: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Szociális Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-2950062022. december 31.
2.Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-2931392022. december 31.

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága

[23]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.
2.Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
03-09-1028022022. december 31.
3.Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
07-09-0030602022. december 31.
4.
5.Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-2009372022. december 31.
6.DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
13-09-0679312022. december 31.
7.DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
13-09-0679282022. december 31.
8.Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
12-09-0019682022. december 31.
9.Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari
Korlátolt Felelősségű Társaság
06-09-0028082022. december 31.
10.NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
13-09-0679262022. december 31.
11.Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő,
Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
07-09-0030622022. december 31.
12.Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
08-09-0037692022. december 31.

IV.[24]

V. Tulajdonosi joggyakorló: az Országgyűlés Hivatala

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
01-10-0491502022. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

[25]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Pillér Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-1643612022. december 31.

VII. Tulajdonosi joggyakorló: a Magyar Államkincstár

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-9851072022. december 31.

VIII.[26]

IX. Tulajdonosi joggyakorló: a Készenléti Rendőrség[27]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
13-09-1404142022. december 31.

X.[28]

XI.[29]

XII.[30]

XIII. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési
Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9171552022. december 31.

XIV. Tulajdonosi joggyakorló: az Országos Vízügyi Főigazgatóság

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
15-09-0704442022. december 31.
2.VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-3082512022. december 31.

XV. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportközpontok[31]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
18-09-1120602022. december 31.

XVI. Tulajdonosi joggyakorló: Szabadtéri Néprajzi Múzeum[32]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1.Skanzenért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
13-09-1894842022. december 31.

XVII. Tulajdonosi joggyakorló: Somogy Megyei Kormányhivatal[33]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1.Somogy Megyei Beruházásszervező és
Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
14-09-3113812022. december 31.

XVIII. Tulajdonosi joggyakorló: Érdi Szakképzési Centrum[34]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége
1.Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
13-09-1217792022. december 31.

XIX.[35]

XX. Országos Kórházi Főigazgatóság[36]

[37]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-7134532022. december 31.
2.VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-9497072022. december 31.
3.STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-5670422022. december 31.
4."KAÁLI" Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-1604462022. december 31.
5.
6.Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
19-09-5051552022. december 31.
7.Róbert Károly Meddőségi Centrum
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3817732022. december 31.

XXI. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet[38]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai
Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-9787912022. december 31.

XXII. Tulajdonosi joggyakorló: az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet[39]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3405072022. december 31.

XXIII. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal[40]

[41]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Express Innovation Agency VMV Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0496782022. december 31.

XXIV. Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Múzeum[42]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-3976352022. december 31.

3. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez

Tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági társaság

I. Tulajdonosi joggyakorló: a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen működő Részvénytársaság

[43]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.
2.Turisztikai Vagyonkezelő és Ingatlanüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-9217212022. december 31.
3.Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
19-10-5003272022. december 31.
4.Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
01-10-0498082022. december 31.
5.HÉVÍZ-BALATON AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság20-09-0726482022. december 31.
6.Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság01-10-0498072022. december 31.
7.
8.
9.Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
20-09-0697582022. december 31.
10.
11.ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
06-09-0141622022. december 31.
12.Balatoni Hajózási Zártkörűen működő
Részvénytársaság
14-10-3001132022. december 31.
13.M A H AR T - PassNave Személyhajózási Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-2687812022. december 31.
14.EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-3416812022. december 31.
15.Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
18-10-1005422022. december 31.
16.Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
19-10-5002322022. december 31.

II.[44]

III. Tulajdonosi joggyakorló: a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság[45]

[46]
ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság01-09-3506672022. december 31.
2.Digitális Kormányzati Fejlesztés és
Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-3811512022. december 31.
3.Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-3898312022. december 31.

IV. Tulajdonosi joggyakorló: a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság[47]

V. Tulajdonosi joggyakorló: a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság[48]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt
Felelősségű Társaság
09-09-0319882022. december 31.

VI. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság[49]

VII. Tulajdonosi joggyakorló: a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság[50]

ABC
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neveCégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
17-10-0012412022. december 31.

4. melléklet az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelethez[51]

A Kormány egyedi határozatában meghatározott tulajdonosi joggyakorlók

[52]
ABCD
Állami tulajdonban álló gazdasági
társaság neve
CégjegyzékszámTulajdonosi joggyakorlóTulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége
1.VB Szolgáltató Központ
Korlátolt Felelősségű Társaság
17-09-012751VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen
működő Részvénytársaság
2022. december 31.
2.Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési
Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
01-09-343790Révész Máriusz, aktív
Magyarországért felelős
kormánybiztos
2022. május 17.
3.Agro Rehab Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
01-09-190750dr.Seszták Miklós, egyes Kárpát-medencei
gazdaságélénkítő programok és
összehangolt fejlesztési feladatok,
valamint turisztikai fejlesztések
koordinációjáért felelős kormánybiztos
2022. május 17.
4.Védelmi Beszerzési
Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
01-10-140513dr. Maróth Gáspár, a védelmi fejlesztésekért felelős
kormánybiztos
2022. július 16.
5.Magyar Védelmi
Exportügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
01-10-141670dr. Maróth Gáspár,
a védelmi fejlesztésekért
felelős kormánybiztos
2022. július 16.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta az 5/2018. (XI. 8.) NVTNM rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.11.09.

[2] Beiktatta a 12/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.05.02.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Módosította a 7/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2022.02.15.

[5] Módosította a 8/2022. (IV. 21.) NVTNM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2022.04.22.

[6] Módosította a 18/2020. (XII. 28.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.12.29.

[7] Módosította a 11/2020. (VIII. 31.) NVTNM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.09.01.

[8] Módosította a 2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.01.27.

[9] Módosította a 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.10.02.

[10] Módosította a 3/2022. (I. 31.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.31.

[11] Módosította a 24/2019. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2020.01.01.

[12] Módosította a 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2018.08.01.

[13] Módosította a 22/2021. (XI. 29.) NVTNM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2021.11.30.

[14] Módosította a 4/2022. (II. 10.) NVTNM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2022.02.11.

[15] Módosította az 5/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 1. § -a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.02.15.

[16] Módosította a 2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.27.

[17] Megállapította a 6/2019. (IV. 25.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.04.26.

[18] Módosította a 2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.01.27.

[19] Módosította a 2/2022. (I. 26.) NVTNM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2022.01.27.

[20] Módosította a 7/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2022.02.15.

[21] Módosította a 6/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 1. § -a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.02.15.

[22] Megállapította a 11/2020. (VIII. 31.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.09.01.

[23] Módosította a 13/2020. (XI. 4.) NVTNM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.11.05.

[24] Hatályon kívül helyezte a 13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2021.08.03.

[25] Módosította a 23/2019. (XII. 23.) NVTNM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.12.24.

[26] Hatályon kívül helyezte a 7/2021. (VI. 3.) NVTNM rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2021.06.04.

[27] Módosította a 20/2019. (XII. 18.) NVTNM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet 2. § c) pontja. Hatálytalan 2021.10.02.

[29] Hatályon kívül helyezte a 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet 2. § c) pontja. Hatálytalan 2021.10.02.

[30] Hatályon kívül helyezte a 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet 2. § c) pontja. Hatálytalan 2021.10.02.

[31] Beiktatta a 10/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2021.06.29.

[32] Beiktatta a 7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet 2. §-a (lásd 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2019.06.04.

[33] Beiktatta a 7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet 2. §-a (lásd 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2019.06.04.

[34] Beiktatta a 7/2019. (VI. 3.) NVTNM rendelet 2. §-a (lásd 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2019.06.04.

[35] Hatályon kívül helyezte a 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet 2. § d) pontja. Hatálytalan 2021.10.02.

[36] Módosította a 11/2021. (VII. 21.) NVTNM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.07.22.

[37] Módosította a 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2021.12.20.

[38] Beiktatta az 1/2021. (II. 2.) NVTNM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.02.03.

[39] Beiktatta a 11/2021. (VII. 21.) NVTNM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.07.22.

[40] Beiktatta a 13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.08.03.

[41] Módosította a 9/2022. (IV. 26.) NVTNM rendelet 2. § -a. Hatályos 2022.04.27.

[42] Beiktatta a 9/2022. (IV. 26.) NVTNM rendelet 1. § -a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2022.04.27.

[43] Módosította a 22/2021. (XI. 29.) NVTNM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.11.30.

[44] Hatályon kívül helyezte a 20/2020. (XII. 29.) NVTNM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2020.12.31.

[45] Beiktatta a 9/2020. (VIII. 7.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.08.08.

[46] Módosította a 20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.10.02.

[47] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (IV. 26.) NVTNM rendelet 3. § -a. Hatálytalan 2022.04.27.

[48] Módosította a 27/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.12.30.

[49] Hatályon kívül helyezte az 5/2022. (II. 14.) NVTNM rendelet 2. § -a. Hatálytalan 2022.02.15.

[50] Beiktatta a 30/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2021.12.30.

[51] Beiktatta az 5/2018. (XI. 8.) NVTNM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2018.11.09.

[52] Módosította a 25/2021. (XII. 23.) NVTNM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

Tartalomjegyzék