223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § és 6. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § és 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet] a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett."

2. § A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 3/A. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

3. § A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az 1. és 2. mellékletben felsorolt beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett."

5. § A 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 4/A. §-át a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

6. § A 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

7. § A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett."

8. § A 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

4. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ajánlatkérő

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási formát csak kivételesen indokolt esetben alkalmazhatja, vagy

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén eltekinthet az a) pont szerinti indokolástól, ha a Kormány az adott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletben kifejezetten ekként rendelkezik."

10. § A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a következő 36/A. §-sal egészül ki:

"36/A. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 14. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

5. Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet] a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett."

12. § A 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 8/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

6. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

13. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)

"a) 2., 3., 9., 13-20. és 24. sora szerinti beruházások építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója,"

(kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.)

14. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett."

15. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 6. § (1) bekezdés a) és c) pontját, valamint 6/A. §-át a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

16. § A 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjában az "akkreditált" szövegrész helyébe a "felelős akkreditált" szöveg lép.

7. A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett."

18. § A 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § E rendeletnek a sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

8. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

A 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)
(1.)(A beruházás megnevezése)(Kedvezményezett neve)(A beruházás azonosító adatai)
"
16.Nyíregyháza labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztése
Nemzeti SportközpontokNyíregyháza közigazgatási területén
fekvő, belterület 1391 helyrajzi számú
ingatlan, illetve ezen földrészletből
telekalakítási eljárás jogerős
befejezését követően kialakított
földrészlet
"

2. melléklet a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

AB
1.A beruházás megnevezéseA beruházás azonosító adatai
2.tornaterem-fejlesztésMohács közigazgatási területén fekvő, belterület 563/4 helyrajzi számú
ingatlan
3.tornaterem-fejlesztésZalaegerszeg közigazgatási területén fekvő, belterület 3008 helyrajzi
számú ingatlanok
4.tornaterem-fejlesztésArló közigazgatási területén fekvő, belterület 1388/3 helyrajzi számú
ingatlan
5.tornaterem-fejlesztésMezőkovácsháza közigazgatási területén fekvő, belterület 569 helyrajzi
számú ingatlan
6.tornaterem-fejlesztésNyírmeggyes közigazgatási területén fekvő, belterület 627/1 helyrajzi
számú ingatlan
7.tornaterem-fejlesztésPilisborosjenő közigazgatási területén fekvő, külterület 0135/11 helyrajzi
számú ingatlan
8.tornaterem-fejlesztésÖcsöd közigazgatási területén fekvő, belterület 260 helyrajzi számú
ingatlan
9.tornaterem-fejlesztésMezőszilas közigazgatási területén fekvő, belterület 452/6 helyrajzi számú
ingatlan
10.tornaterem-fejlesztésCsákánydoroszló közigazgatási területén fekvő, belterület 589 helyrajzi
számú ingatlanok
11.tornaterem-fejlesztésBesenyőtelek közigazgatási területén fekvő, belterület 403 helyrajzi
számú ingatlan
12.tornaterem-fejlesztésEsztár közigazgatási területén fekvő, belterület 76 helyrajzi számú
ingatlanok
13.tornaterem-fejlesztésRum közigazgatási területén fekvő, belterület 472/2 helyrajzi számú
ingatlan
14.tornaterem-fejlesztésTomajmonostora közigazgatási területén fekvő, belterület 249/3 helyrajzi
számú ingatlanok
15.tornaterem-fejlesztésCsengele közigazgatási területén fekvő, belterület 44/1 helyrajzi számú
ingatlan
16.tornaterem-fejlesztésHajmáskér közigazgatási területén fekvő, belterület 616/9 helyrajzi számú
ingatlan
17.tornaterem-fejlesztésFöldeák közigazgatási területén fekvő, belterület 21 helyrajzi számú
ingatlan
18.tornaterem-fejlesztésMaroslele közigazgatási területén fekvő, belterület 17 helyrajzi számú
ingatlan
19.tornaterem-fejlesztésNyírpazony közigazgatási területén fekvő, belterület 16 helyrajzi számú
ingatlanok
20.tornaterem-fejlesztésAjak közigazgatási területén fekvő, belterület 970 helyrajzi számú
ingatlan
21.tanuszoda-fejlesztésBudakeszi közigazgatási területén fekvő, belterület 2415/2 helyrajzi
számú ingatlan
22.tanuszoda-fejlesztésCigánd közigazgatási területén fekvő, belterület 1108/2 helyrajzi számú
ingatlanok
23.tanuszoda-fejlesztésEncs közigazgatási területén fekvő, belterület 546/140 helyrajzi számú
ingatlan
24.tanuszoda-fejlesztésHeves közigazgatási területén fekvő, belterület 1213/6 helyrajzi számú
ingatlan
25.tanuszoda-fejlesztésKapuvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1323/4 helyrajzi számú
ingatlan
26.tanuszoda-fejlesztésKisbér közigazgatási területén fekvő, belterület 1027/6 helyrajzi számú
ingatlan
27.tanuszoda-fejlesztésKisvárda közigazgatási területén fekvő, belterület 2487/2 helyrajzi számú
ingatlanok
28.tanuszoda-fejlesztésLetenye közigazgatási területén fekvő, belterület 1668/3 helyrajzi számú
ingatlanok
29.tanuszoda-fejlesztésMosonmagyaróvár közigazgatási területén fekvő, belterület 1727/13
helyrajzi számú ingatlan
30.tanuszoda-fejlesztésOrosháza közigazgatási területén fekvő, belterület 45 és 46/4 helyrajzi
számú ingatlanok
31.tanuszoda-fejlesztésPásztó közigazgatási területén fekvő, belterület 2362/2 helyrajzi számú
ingatlan
32.tanuszoda-fejlesztésPétervására közigazgatási területén fekvő, belterület 135 helyrajzi számú
ingatlan
33.tanuszoda-fejlesztésPilisvörösvár közigazgatási területén fekvő, külterület 097/120 helyrajzi
számú ingatlanok
34.tanuszoda-fejlesztésRétság közigazgatási területén fekvő, belterület 356/61 helyrajzi számú
ingatlan
35.tanuszoda-fejlesztésSarkad közigazgatási területén fekvő, belterület 4320/2 helyrajzi számú
ingatlan
36.tanuszoda-fejlesztésSzentlőrinc közigazgatási területén fekvő, belterület 152/55 helyrajzi
számú ingatlan
37.tanuszoda-fejlesztésSzécsény közigazgatási területén fekvő, belterület 2802/1 helyrajzi számú
ingatlan
38.tanuszoda-fejlesztésTapolca közigazgatási területén fekvő, belterület 3437/79 helyrajzi számú
ingatlan
39.tanuszoda-fejlesztésTét közigazgatási területén fekvő, belterület 1704/6 helyrajzi számú
ingatlanok
40.tanuszoda-fejlesztésTiszakécske közigazgatási területén fekvő, belterület 3696/8 helyrajzi
számú ingatlanok
41.tanuszoda-fejlesztésVárpalota közigazgatási területén fekvő, belterület 141/2 helyrajzi számú
ingatlan
42.tanuszoda-fejlesztésVecsés közigazgatási területén fekvő, belterület 367/14 helyrajzi számú
ingatlan
43.tanuszoda-fejlesztésZirc közigazgatási területén fekvő, belterület 1904/3 helyrajzi számú
ingatlan
44.tanteremfejlesztésBalatonfüred közigazgatási területén fekvő, belterület 3088 helyrajzi
számú ingatlan
45.tanteremfejlesztésBudajenő közigazgatási területén fekvő, belterület 132 helyrajzi számú
ingatlan
46.tanteremfejlesztésBudapest I. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 7281 helyrajzi
számú ingatlan
47.tanteremfejlesztésBudapest II. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 11658/12
helyrajzi számú ingatlan
48.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 148113
helyrajzi számú ingatlan
49.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 155607/6
helyrajzi számú ingatlan
50.tanteremfejlesztésBudapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő, belterület 140482/5
helyrajzi számú ingatlan
51.tanteremfejlesztésDabas közigazgatási területén fekvő, belterület 3865/50 helyrajzi számú
ingatlan
52.tanteremfejlesztésFelsőörs közigazgatási területén fekvő, belterület 94/2 helyrajzi számú
ingatlan
53.tanteremfejlesztésGöd közigazgatási területén fekvő, belterület 4362 helyrajzi számú
ingatlan
54.tanteremfejlesztésHerceghalom közigazgatási területén fekvő, belterület 242 helyrajzi
számú ingatlan
55.tanteremfejlesztésKerepes közigazgatási területén fekvő, belterület 504/3 helyrajzi számú
ingatlan
56.tanteremfejlesztésPenc közigazgatási területén fekvő, belterület 329/2 helyrajzi számú
ingatlan
57.tanteremfejlesztésPerbál közigazgatási területén fekvő, belterület 4 helyrajzi számú ingatlan
58.tanteremfejlesztésSzada közigazgatási területén fekvő, belterület 4423 és 918/2 helyrajzi
számú ingatlanok
59.tanteremfejlesztésSzárliget közigazgatási területén fekvő, belterület 1 helyrajzi számú
ingatlan
60.tanteremfejlesztésSzentendre közigazgatási területén fekvő, belterület 2969 helyrajzi számú
ingatlan
61.tanteremfejlesztésSződliget közigazgatási területén fekvő, belterület 30 és 35 helyrajzi
számú ingatlanok
62.tanteremfejlesztésTelki közigazgatási területén fekvő, belterület 722/5 helyrajzi számú
ingatlan
63.tanuszoda-fejlesztésCsorna közigazgatási területén fekvő, belterület 208/15 helyrajzi számú
ingatlan
64.tanuszoda-fejlesztésTamási közigazgatási területén fekvő, belterület 1875/8 helyrajzi számú
ingatlan

"

Tartalomjegyzék