261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelet

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Transzplantációs Bizottságok működési költségeit, valamint a központi várólista vezetésének költségeit - a 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT várólista kivételével - az OVSZK a költségvetésében biztosítja."

2. § A Vr. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A PET/CT várólista vezetésének költségeit a NEAK költségvetésében kell biztosítani."

3. § A Vr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 261/2018. (XII. 19.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre

AB
1Várólista azonosítóVárólista megnevezés
2001Szürkehályog műtétei
3002Mandula, orrmandula műtét
4003Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei
5006Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei
6007Gerincsérv műtétek
7017Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)
8018Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)
9019Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban
10020Térdprotézis műtét, traumatológia szakma
11021Térdprotézis műtét, ortopédia szakma
12022Csípőprotézis műtét, traumatológia szakma
13023Csípőprotézis műtét, ortopédia szakma
14024Coronária intervenciók
15025A szív elektrofiziológiai vizsgálata, nagy és rádiófrekvenciás ablációk
16026Jelentős kiterjesztett gerincműtétek

A várólisták tételes meghatározását az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 19. számú melléklete tartalmazza."

Tartalomjegyzék