302/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a 2. alcímet megelőzően a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A Kormány a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervként a Miniszterelnöki Kormányirodát jelöli ki."

2. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére