29/2020. (VII. 17.) BM rendelet

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet, valamint a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

1. § A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vízirendészeti és víziközlekedéssel kapcsolatos rendőri feladatok ellátására a Dunán, a Tiszán és a Bodrog jogszabályban meghatározott szakaszán, valamint a Balatonon, a rendőrség szervezetén belül vízirendészeti hatóságok működnek. E hatóságokat a Dunán a Budapesti, a Tiszán és a Bodrog jogszabályban meghatározott szakaszán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, a Balatonon a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság irányítja és ellenőrzi."

2. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

2. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vízirendészeti rendőrkapitányságok illetékességi területe a következőkre terjed ki:)

"b) Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság illetékességi területe:

ba) a Tiszának országhatártól országhatárig terjedő szakasza (744,8-159,6 fkm), ideértve a főmederből hajózható mellékágakat és a Tisza-tó teljes vízterületét, valamint

bb) a Bodrog folyó országhatárig terjedő szakasza (0-51,1 fkm);"

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék