627/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Fővárosi Kirendeltségének és Pest Megyei Kirendeltségének összevonásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 117. § (1) bekezdés a) pontjában a " , fővárosi" szövegrész.

2. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a " , fővárosi" szövegrész.

3. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § (1) A Főigazgatóság központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei kirendeltségekből áll.

(2) A Pest Megyei Kirendeltség illetékességi területe Budapest főváros és Pest megye közigazgatási területére, a további megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyére terjed ki."

4. § Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a " , fővárosi" szövegrész.

5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére