Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2020. évi LXXVIII. törvény

egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról

1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

1. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény

a) 4. § (1) bekezdésében a "nyugdíjprémium" szövegrész helyébe a "nyugdíjprémium, a tizenharmadik havi nyugdíj" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "egyszeri juttatást" szövegrész helyébe az "egyszeri juttatást és tizenharmadik havi ellátást" szöveg

lép.

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdés 4. pontjában az "egyszeri juttatás" szövegrész helyébe az "az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás" szöveg lép.

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

3. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7. pont 7.39. alpontjában az "egyszeri juttatás a juttatás" szövegrész helyébe az "egyszeri juttatás és tizenharmadik havi ellátás a juttatás, illetve az ellátás" szöveg lép.

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

4. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"A tizenharmadik havi nyugdíj

6/A. § (1) Tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül.

(2) Ha a jogosult több társadalombiztosítási nyugellátásban vagy a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

(3) A tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető, a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító társadalombiztosítási nyugellátások és a 6. § (4) bekezdése szerinti ellátások együttes összegével.

(4) A tizenharmadik havi nyugdíjat a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyév első negyedévében, hivatalból, külön határozat meghozatala nélkül folyósítja."

5. § A Tny. 101. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy)

"k) a tizenharmadik havi nyugdíj megállapítására és folyósítására vonatkozó részletes szabályokat,"

(rendeletben határozza meg.)

6. § A Tny. a következő 102/K. §-sal egészül ki:

"102/K. § A tizenharmadik havi nyugdíj összege a 6/A. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően

a) a 2021. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 25%-a,

b) a 2022. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 50%-a,

c) a 2023. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 75%-a."

5. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék