2020. évi XCI. törvény

egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról[1]

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.

9. § Ez a törvény a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. § Az e törvény tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2020. évi XCI. törvényhez[9]

2. melléklet a 2020. évi XCI. törvényhez[10]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék