214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról[1]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2021.07.03. (ld. 5/2021. (VII. 2.) BM határozat)

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére