31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet

az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) Egészségügyi intézményben - a (2)-(4) bekezdés szerinti kivétellel - mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. E § rendelkezései a foglalkoztatottak számára munkahelyi kockázatbecslés alapján meghatározott egyéni védőeszközök viselési szabályait nem érinti.

(2) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(3) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles maszkot viselni.

(4) Az egészségügyi intézményben foglalkoztatott személy nem köteles maszkot viselni a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló

a) pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben,

b) orvosi és nővérszobában és

c) irodai és egyéb munkahelyen.

2. § (1) Szociális intézményben a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerint védettnek nem minősülő

a) látogató,

b) ellátott - lehetőség szerint -

ba) látogató fogadásakor,

bb) közösségi programok alkalmával,

bc) közösségi terekben való tartózkodás esetén,

c) munkát végző személy,

d) egyéb célból jelenlévő személy

köteles - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles a szociális intézményben maszkot viselni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére