351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 6/C. §-ától eltérően a felsőoktatási intézmény által szervezett diplomaátadó rendezvény (a továbbiakban: diplomaátadó rendezvény) az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megszervezhető, illetve megtartható.

(2) A diplomaátadó rendezvény helyszínét, illetve az azon egy időben jelenlévő személyek maximális létszámát a szervező felsőoktatási intézmény rektora határozza meg.

(3) A diplomaátadó rendezvényen bárki életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, a diplomaátadó rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.

(4) A szervező felsőoktatási intézmény rektora a koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása céljából a diplomaátadó rendezvényen betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.

(5) A rektor a diplomaátadó rendezvényen résztvevőket a (4) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. A feltételek betartatása a rektor felelőssége.

2. § (1) A felsőoktatási intézmény tisztavató ünnepsége a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. §-ától eltérően az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megszervezhető, illetve megtartható.

(2) A tisztavató ünnepség megtartásához szükséges feltételeket a felsőoktatási intézmény mint a rendezvény szervezője (a továbbiakban: rendezvényszervező) biztosítja.

(3) A tisztavató ünnepségen bárki életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, a tisztavató ünnepség helyszínén megengedett a tartózkodás.

(4) A rendezvényszervező a koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása céljából a tisztavató ünnepségen betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.

(5) A rendezvényszervező a tisztavató ünnepségen részt vevőket a (4) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. A feltételek betartatása a rendezvényszervező felelőssége.

(6)[1] Az (1)-(5) bekezdés rendelkezései irányadók a honvédelmi szervezet által szervezett honvéd tiszt- és altisztavató, valamint a rendvédelmi képző intézmények által szervezett rendőr tiszthelyettes és rendőrjárőr kibocsátó ünnepségekre is.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 399/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.07.08.