Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 346. § (1) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság először a 2021. október 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakról bocsátja - az Áfa tv. 257. § (2) bekezdése alá tartozó adóalany kivételével - az Áfa tv. szerinti adóalany rendelkezésére az általános forgalmi adó bevallástervezetet az erre a célra biztosított elektronikus felületen.

(2) Az (1) bekezdéstől és az Áfa tv. 184. § (2) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság nem bocsátja az adóalany rendelkezésére a 2022. január 31-én vagy azt megelőzően végződő adómegállapítási időszakra vonatkozó, nyilvántartásában szereplő alábbi adatokat:

a) az Áfa tv. 156. §-a szerinti engedéllyel rendelkező adóalany esetében a termékimport után fizetendő adó,

b) a termék importjához kapcsolódó, előzetesen felszámított adó.

(3) Azon adómegállapítási időszak tekintetében, amelyben az adóalany

a) állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztást kér,

b) az Áfa tv. 4/A. számú melléklet II., III. pontja vagy 6/C. számú melléklete szerinti nyilatkozatot tesz,

az adóalany először a 2022. július 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakról teljesítheti úgy az Áfa tv. 184. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét, hogy az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésére bocsátott bevallástervezetet a bevallás benyújtására előírt határidőig az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti elektronikus felület alkalmazásával módosítja, kiegészíti, elfogadja, és a bevallást benyújtja.

(4) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 72. §-ától eltérően az az adóalany, aki (amely) az Áfa tv. 184. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségének az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti elektronikus felület alkalmazásával tesz eleget, első alkalommal a 2022. április 1. napját magában foglaló adómegállapítási időszak tekintetében benyújtott bevallásában rendelkezhet a költségvetési támogatás elszámolásáról.

(5) Az Áfa tv. 184. § (7) bekezdésétől eltérően az adóalany a 2022. július 1-jét megelőző időpontot magában foglaló adómegállapítási időszakról az (1) bekezdés szerinti elektronikus felületen benyújtott bevallásában szereplő adóalapot, adót az erre a célra rendszeresített nyomtatványon helyesbítheti önellenőrzéssel.

(6) Az Áfa tv. 346. § (3) bekezdésétől eltérően, amennyiben az adóalany általános forgalmi adó bevallási gyakorisága a 2021. október 1-jei állapothoz képest 2021-ben módosul, az állami adó- és vámhatóság először a 2022. január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakra vonatkozóan bocsátja az adóalany rendelkezésére az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti bevallástervezetet.

(7) Az állami adó- és vámhatóság az erre vonatkozó tájékoztatása alapján

a) a (2) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően az adóalany rendelkezésére bocsáthatja az ott meghatározott adatokat,

b) a (6) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően az adóalany rendelkezésére bocsáthatja a bevallástervezetet.

(8) Az állami adó- és vámhatóság erre vonatkozó tájékoztatása alapján az adóalany

a) a (3) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesítheti bevallási kötelezettségét az Áfa tv. 184. § (3) bekezdése szerint,

b) a (4) bekezdésben meghatározottnál korábbi adómegállapítási időszakáról benyújtott bevallásában is rendelkezhet a költségvetési támogatás elszámolásáról.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök