Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami adó- és vámhatóság részére a személyijövedelemadó-bevallási tervezetek összeállítása, valamint az összevont adóalapot csökkentő, az összevont adóalap adójából igénybe vehető kedvezmények érvényesítésének ellenőrzése, a jogosulatlan igénybevétel visszaszorítása érdekében a 2. és 3. § szerinti szervek automatikus adatszolgáltatást teljesítenek.

2. §[1] (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott adatszolgáltatásokon kívül a kincstár elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig azoknak a magánszemélyeknek az adatairól, akiknek a tárgyhónapban családi pótlékot folyósított. Az adatszolgáltatás tartalmazza

a) a jogosult, az ellátásra jogosító gyermek természetes személyazonosító adatait, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, és - ha az rendelkezésre áll - adóazonosító jelét;

b) a jogosult házastársának, bejegyzett élettársának vagy élettársának természetes személyazonosító adatait, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét és - ha az rendelkezésre áll - adóazonosító jelét;

c) a jogosult családi állapotára, élettársi kapcsolatára vonatkozó adatot;

d) az ellátásra jogosító gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó adatot;

e) a jogosult és az ellátásra jogosító gyermek lakó-, illetve tartózkodási helyére vonatkozó adatot;

f) a jogosult házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa lakó-, illetve tartózkodási helyére vonatkozóan rendelkezésre álló adatot;

g) az ellátás kifizetésével összefüggő adatot (fizetési számlaszám vagy postai utalási cím).

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokról a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, mint családtámogatási kifizetőhely is adatszolgáltatást teljesít elektronikus úton az állami adó- és vámhatóság részére havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.

3. § Az Art.-ban meghatározott adatszolgáltatásokon kívül az állami adó- és vámhatóság megkeresésére 8 napon belül elektronikus úton adatot szolgáltat az alábbi adatokról:

a) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába élettársként bejegyzett magánszemélyek

aa) természetes személyazonosító adatairól,

ab) élettársi kapcsolat fennállásáról, annak kezdő időpontjáról, illetve megszűnése időpontjáról;

b) az Országos Kórházi Főigazgatóság az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján a magánszemély nyilatkozatában a várandósságra vonatkozóan közölt adatok megerősítése érdekében a várandósság tényéről, valamint, ha az rendelkezésre áll, a várandósság 91. napjának betöltéséről;

c) az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást működtető szerv az elektronikus anyakönyvnek a házassággal összefüggésben nyilvántartott adatai közül

ca) a házastársak természetes személyazonosító adatairól,

cb) a házasságkötés időpontjáról,

cc) a házasság megszűnésének, felbontásának vagy érvénytelenné nyilvánításának tényéről, időpontjáról.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § A kincstár a 2. § szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2021. november 5. napjáig teljesíti a 2021. január 1-jétől 2021. október 31-éig rendelkezésre álló adatokról.

5/A. §[2] A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium mint családtámogatási kifizetőhely a veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról szóló 470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 561/2021. (IX. 30.) Korm. rendelettel megállapított, a 2. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2021. november 5. napjáig teljesíti.

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 561/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.10.01.

[2] Beiktatta az 561/2021. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.10.01.