Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

612/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A védőoltásnak a munkavégzés feltételeként történő elrendelésével kapcsolatos szabályokat a Kormány

a) az igazságszolgáltatásban foglalkoztatottak vonatkozásában a saját szervezetére nézve

aa) a Kúria elnöke,

ab) az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

ac) a legfőbb ügyész,

b) az Alkotmánybíróság Hivatalánál foglalkoztatottak vonatkozásában az Alkotmánybíróság elnökének

kezdeményezése esetén külön rendeletben állapítja meg."

2. § A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "cégek és vállalkozások" szövegrész helyébe a "cégek, vállalkozások és intézmények" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "e rendeletben foglaltakat arra a foglalkoztatottra" szövegrész helyébe az "e rendeletben foglaltakat - a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel - arra a foglalkoztatottra" szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök