Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelet

egyes, a koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államokból történő beutazás szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 6/A. § (2) bekezdése szerinti hivatalos útlevéllel történő,

b) a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos célú,

c) a teherforgalomban történő

határátlépésre.

(2) E rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,

a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve

b) aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

2. Magyarország területére történő belépés szabályai

2. § (1) A magyar állampolgársággal nem rendelkező személy

a) az 1. mellékletben meghatározott állam területéről, vagy

b) bármely más állam területéről, ha a Magyarország területére történő belépést megelőző 14 napban az 1. mellékletben meghatározott állam területén bármennyi időt tartózkodott,

Magyarország területére - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 3. alcíme szerint léphet be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti belépés esetén a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott hatósági házi karantén időtartama 14 nap,

b) 7. § (4)-(5) bekezdése nem alkalmazható.

3. § (1) A magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) - a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelettől eltérően -

a) az 1. mellékletben meghatározott állam területéről, vagy

b) bármely más állam területéről, ha a Magyarország területére történő belépést megelőző 14 napban az 1. mellékletben meghatározott állam területén bármennyi időt tartózkodott,

az e §-ban meghatározottak szerint léphet be.

(2) A magyar állampolgár Magyarország területére történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

(3) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a koronavírus fertőzés gyanúját állapítja meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező népegészségügyi feladatkörében eljáró, illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: illetékes járványügyi hatóság) által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy - ha az nem jelent járványügyi kockázatot - hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

(4) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat koronavírus fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban

kerül elhelyezésre.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. november 29-én lép hatályba.

(2) Az 5. § 2021. december 13-án lép hatályba.

5. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 645/2021. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államok

1. Botswanai Köztársaság

2. Dél-afrikai Köztársaság

3. Szváziföldi (Eswatini) Királyság

4. Lesothói Királyság

5. Mozambiki Köztársaság

6. Namíbiai Köztársaság

7. Zimbabwei Köztársaság

Tartalomjegyzék