668/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EÉR rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EÉR működtetése érdekében

a) az értékesítők havonta

aa) rendszerhasználati felhasználói alapdíjat és

ab) sávosan meghatározott licitindítási díjat,

b) a nyertes licitálók a nettó vételár 1%-át mint jutalékot

kötelesek fizetni a működtető részére."

(2) Az EÉR rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott díjakat az EÉR honlapján közzé kell tenni."

2. § Az EÉR rendelet 3. § (1) bekezdésében az "a sikeres tesztüzem befejezését követően a működtetőnek" szövegrész helyébe az "a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: működtető) a (3) bekezdés szerint" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az EÉR rendelet

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 26. § (1) bekezdésében az "Az online ártárgyalás során az ajánlatokat kettőezer-ötszáz forintra kerekítve kell megtenni." szövegrész.

4. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére