676/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)-(1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A kamatmentes kölcsön budapesti székhelyű kormányzati igazgatási szerv esetén - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - budapesti, vagy Budapesttől legfeljebb 60 kilométerre fekvő magyarországi településen található lakásra nyújtható.

(1a) A budapesti székhelyű kormányzati igazgatási szerv esetén, ha munkavégzés helye az (1) bekezdésben foglalt területen kívül esik, a kamatmentes kölcsön a munkavégzés helye szerinti településen vagy olyan magyarországi településen található lakásra nyújtható, amely e településtől legfeljebb 30 kilométerre fekszik.

(1b) Az (1a) bekezdés alkalmazásában a munkavégzés helyeként

a) több munkavégzési hely esetén kizárólag az a jellemző munkavégzési hely vehető figyelembe, ahol a kormánytisztviselőt a legtöbb időben foglalkoztatják,

b) a Kit. 99. § (1) bekezdése, valamint 125. és 126. §-a alapján megváltozó munkavégzési hely nem vehető figyelembe.

(1c) A kamatmentes kölcsön nem budapesti székhelyű vagy telephelyű kormányzati igazgatási szerv esetén a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye szerinti településen, vagy e településtől legfeljebb 30 kilométerre fekvő magyarországi településen található lakásra nyújtható."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök