766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A Kormány az (EU) 2021/887 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátására az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontnak és a nemzeti koordinációs központok hálózatának a létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/887 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 50. §-a. Hatályos 2022.07.01.