110/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

a) 2. § 4. pontjában és 3. számú melléklet 8. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 2. § 4. és 5. pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

c) 4. § (2) és (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében az "a Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

e) 6/A. §-ában a "megyéje" szövegrész helyébe a "vármegyéje" szöveg,

f) 6/A. §-ában a "megyében" szövegrészek helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter