14/2022. (XI. 9.) MK rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekkel összefüggő hitelezői tájékoztatásról

A veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 415/2022. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás során a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja arról, hogy a referencia-kamatláb maximalizálás érinti a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti szerződését.

(2) A hitelező a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás során a 2. melléklet szerinti adatokat az ott meghatározott szöveggel és elrendezés alapján tünteti fel és küldi meg

a) a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szerződés szerinti fordulónapig,

b) a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2022. november 15-ig.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rogán Antal s. k.,

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

1. melléklet a 14/2022. (XI. 9.) MK rendelethez

" "Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a mikro-, kis- és középvállalkozásokat érintő negatív gazdasági hatások mérséklése érdekében arról döntött, hogy kamatstopot vezet be a hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve a pénzügyi lízingszerződésekre.

A döntés értelmében a fordulónaptól érvényes referencia-kamatlábat 2022. november 15. és 2023. június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2022. június 28-án érvényes referencia-kamatlábnál.

A kamatstop intézkedés azon hitel- és kölcsönszerződésekre, illetve pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik, amelyek

- állami támogatással nem érintettek,

- változó kamatozásúak és

- forint alapúak.

A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke- és kamattartozást a 2022. november 15. és 2023. június 30. között nem teljesített kamat összegével megnövelni. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a módosult kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes.

A kamatstop az Önök vállalkozásának szerződésére is vonatkozik. A kamatláb változásáról részletes tájékoztatást fogunk nyújtani az Önök részére." "

2. melléklet a 14/2022. (XI. 9.) MK rendelethez

"A hitelező általi tájékoztatás kötelező adatai, szövege és elrendezése:

"A kamatstop bevezetése alapján az Önök vállalkozásának szerződésére vonatkozó legfontosabb információk:

- A kamatstop intézkedés hatására az Önök vállalkozása szerződésének kamata [*] naptól évi [**] százalék. A Kormány kamatstop intézkedése nélkül az Önök vállalkozása szerződésének kamata évi [**] százalék lenne.

- A kamatstop intézkedés hatására a vállalkozása által fizetendő törlesztőrészlet/lízingdíj [*] naptól [**] forint. A Kormány kamatstop intézkedése nélkül a vállalkozása hitelének törlesztőrészlete/lízingdíja [**] forint lenne.

- Összességében a kamatstop intézkedés az Önök vállalkozásának [*] naptól [**] forint megtakarítást jelent havonta."

Magyarázat a fenti kötelező elemekhez:

* Hitelintézet/lízingbe adó pénzügyi intézmény tölti ki: 2022. november 15. vagy szerződés szerinti fordulónap.

** Hitelintézet/lízingbe adó pénzügyi intézmény tölti ki."

Tartalomjegyzék