150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított

a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után

aa) új lakás építése esetén 80 ezer forint,

ab) új lakás vásárlása esetén 40 ezer forint,

b) adó-visszatérítési támogatás összege után

ba) új lakás építése esetén 80 ezer forint,

bb) új lakás vásárlása esetén 40 ezer forint, és

c) 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön összege után 1,5%

egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet az a) pont esetén a családi otthonteremtési kedvezmény vagy annak első részlete folyósítását követően, a b) pont esetén az adó-visszatérítési támogatás vagy annak első részlete folyósítását követően, a c) pont esetén a kamattámogatás első alkalommal történő lehívásával egyidejűleg számol el a központi költségvetéssel."

(2) A 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a következő 95. §-sal egészül ki:

"95. § E rendeletnek az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 61. § (2) bekezdését a Módr8. hatálybalépését követően benyújtott támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni."

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított

a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után

aa) új lakás építése, bővítés vagy a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti igénybevétel esetén 80 ezer forint,

ab) használt lakás vásárlása esetén 40 ezer forint,

b) 19/I. § szerinti adó-visszatérítési támogatás összege után 80 ezer forint, és

c) 14b. alcím szerinti otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% - azzal, hogy a pénzügyi közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot -

egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet az a) pont esetén a családi otthonteremtési kedvezmény vagy annak első részlete folyósítását követően, a b) pont esetén az adó-visszatérítési támogatás vagy annak első részlete folyósítását követően, a c) pont esetén a kamattámogatás első alkalommal történő lehívásával egyidejűleg számol el a központi költségvetéssel."

(2) A 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a következő 67. §-sal egészül ki:

"67. § E rendeletnek az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 45. § (2) bekezdését a Módr9. hatálybalépését követően benyújtott támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni."

3. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet] 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pénzügyi intézményt az általa jogszerűen folyósított támogatás összege után 10 ezer forint egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet az előtörlesztés megtörténtét követően a támogatással és a 14. § (3) bekezdése szerinti előtörlesztési díjjal együtt számol el a központi költségvetéssel."

(2) A 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet a következő 33. §-sal egészül ki:

"33. § E rendeletnek az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 17. § (2) bekezdését a Módr5. hatálybalépését követően benyújtott támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni."

4. A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet] a következő 33. §-sal egészül ki:

"33. § E rendeletnek az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 10. § (4) bekezdésében és 15. § (10) bekezdésében meghatározott ügyleti kamatot, valamint a 23. § (3) bekezdésében meghatározott költségtérítést a Módr4. hatálybalépését követően igényelt kölcsönszerződésekre kell alkalmazni."

5. § A 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 10. § (4) bekezdésében a "130 százalékának 2 százalékponttal" szövegrész helyébe a "130 százalékának 1 százalékponttal" szöveg,

b) 15. § (10) bekezdésében a "130 százalékának 5 százalékponttal" szövegrész helyébe a "130 százalékának 4 százalékponttal" szöveg,

c) 23. § (3) bekezdésében a "0,8%-os mértékű, a december 31-én fennálló állomány után február 28-áig 0,3%-os mértékű" szövegrész helyébe az "50 000 forint" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére