196/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A Kvtv. 30. § (1) bekezdésétől eltérően az Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében a Kvtv. 1. mellékletében meghatározott kiadási előirányzat erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Európai Bizottság általi elfogadását követően az abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és a kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) A Kvtv. 30. § (2) bekezdésétől eltérően a Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében az Európai Bizottság vonatkozó jogi aktusában meghatározott kötelezettségvállalási keret kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) A Kvtv. 30. § (3) bekezdésétől eltérően a fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az általa irányított fejezetbe sorolt, az (1) és (2) bekezdésben nevesített előirányzatok terhére fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat végre. A támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) és (2) bekezdés szerinti pénzügyi alapok (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértékein túl az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség."

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Kvtv. 68. § (4) bekezdésétől eltérően a 2022. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,

b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év."

3. § Az R. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Kvtv. 2. melléklet 22.6.2. pontjától eltérően a támogatás szempontjából a "Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása" kormányzati funkción elszámolt kiadások is figyelembe vehetők."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére