24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés 10. pontjában és 1. melléklet C) pont 2. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendeletnek a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 24/2022. (XII. 28.) MvM rendelet (a továbbiakban: Mr3.) 2. §-ával módosított 2. § (2) bekezdését és 7. § (3) bekezdését az Mr3. hatálybalépésekor még nem teljesített díjátutalásokra is alkalmazni kell."

2. § Az R1.

a) 2. § (1a) bekezdésében a "2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének C/2. pontjában" szövegrész helyébe a "2017. évi CL. törvény 83. § (2) bekezdésében" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "65%-a" szövegrész helyébe a "30%-a" szöveg, a "35%-a" szövegrész helyébe a "70%-a" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében a "65%-a" szövegrész helyébe a "30%-a" szöveg, a "35%-a" szövegrész helyébe a "70%-a" szöveg,

d) Mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében a "Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 7. § (1) bekezdés a) pontjában az "és nem hiteles" szövegrész.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére