324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet

az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § E rendeletnek az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (1) bekezdését a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz elszámolása során kell alkalmazni."

(2) A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "1489 m3/év/összes felhasználási hely mértékig" szövegrész helyébe az "- a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább 1489 gáztechnikai normál m3/év/összes felhasználási hely mérték biztosítása érdekében - 54 810 MJ/év/összes felhasználási hely mértékig" szöveg lép.

2. § (1) Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet] 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlák tekintetében a Vet. 145. § (7) bekezdésében és a Get. 107/A. § (3) bekezdésében előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni."

(2) A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított

a) 9. § (3) bekezdését a Módr. hatálybalépését követő számlakibocsátás,

b) 5. § (1) bekezdését a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz elszámolása során

kell alkalmazni."

(3) A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "1729 m3/év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig" szövegrész helyébe az "- a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték-adatok alapján valamennyi lakossági fogyasztó számára a legalább 1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont (felhasználási hely) mérték biztosítása érdekében - 63 645 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig" szöveg lép.

3. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlák tekintetében a Vet. 145. § (7) bekezdésében és a Get. 107/A. § (3) bekezdésében előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni."

(2) A 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § E rendeletnek az egyes egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (3) bekezdését a Módr. hatálybalépését követő számlakibocsátás során kell alkalmazni."

(3) Hatályát veszti a 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. §-a.

4. § (1) A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet] a következő 6. §-sal egészül ki:

"6. § E rendeletnek az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor nagycsaládos kedvezményt már igénybe vevőkre, illetve a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell."

(2) A 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "további 20 520 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ" szövegrész helyébe a "további 22 086 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 11 043 MJ" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

a miniszterelnök általános helyettese