2022. évi XXXVII. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2022. március 16-án elfogadott 65/3. számú határozatában foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXXVII. törvényhez

65/3 sz. határozat Az eutylone felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. Jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2022. március 16-án megtartott 9. ülésén 49 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az eutylone-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. Jegyzékébe felveszi.

2. melléklet a 2022. évi XXXVII. törvényhez

Decision 65/3 Inclusion of eutylone in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 9th meeting, on 16 March 2022, the Commission on Narcotic Drugs decided by 49 votes to none, with no abstentions, to include eutylone in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék