2022. évi XXXVIII. törvény

az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2022. március 16-án elfogadott 65/4-6. számú határozataiban foglalt módosítások (a továbbiakban együtt: Módosítások) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosításokat e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2022. március 16-án elfogadott 65/4. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2022. március 16-án elfogadott 65/4. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2022. március 16-án elfogadott 65/5. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2022. március 16-án elfogadott 65/5. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2022. március 16-án elfogadott 65/6. számú határozatában foglalt módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2022. március 16-án elfogadott 65/6. számú határozatában foglalt módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. § A Módosítások végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

65/4 sz. határozat A 4-AP felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. Jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2022. március 16-án megtartott 9. ülésén 49 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 4-AP-t az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény I. Jegyzékébe felveszi.

2. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

Decision 65/4 Inclusion of 4-AP in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 16 March 2022, the Commission on Narcotic Drugs decided by 49 votes to none, with no abstentions, to include 4-AP in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

3. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

65/5 sz. határozat Az 1-boc-4-AP felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. Jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2022. március 16-án megtartott 9. ülésén 49 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 1-boc-4-AP-t az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény I. Jegyzékébe felveszi.

4. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

Decision 65/5 Inclusion of 1-boc-4-AP in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 16 March 2022, the Commission on Narcotic Drugs decided by 49 votes to none, with no abstentions, to include 1-boc-4-AP in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

5. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

65/6 sz. határozat A norfentanyl felvétele az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni 1988. évi Egyezmény I. Jegyzékébe

A Kábítószer Bizottság 2022. március 16-án megtartott 9. ülésén 48 igen, 0 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a norfentanylt az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.

6. melléklet a 2022. évi XXXVIII. törvényhez

Decision 65/6 Inclusion of norfentanyl in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988

At its 9th meeting, on 16 March 2022, the Commission on Narcotic Drugs decided by 48 votes to none, with no abstentions, to include norfentanyl in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 25-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék