39/2022. (XI. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 8., 16., 25., 26., 29. és 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. alcímmel egészül ki:

"6. Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj

6. § (1) Az Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj a belügyminiszter által vezetett minisztériumnál, valamint a belügyminiszter irányítása, felügyelete alatt álló szerveknél foglalkoztatott személyek részére, az adományozás évét megelőző évben nyújtott kiemelkedő, a rendvédelmi, az egészségügyi és a köznevelési ágazat terén informatikai tevékenység magas szintű művelése során elért szakmai eredménye elismerésére, évente ágazatonként egy fő részére adományozható.

(2) A miniszteri díj átadására Magyarország nemzeti ünnepe (március 15.) alkalmából kerül sor."

2. § (1) Az R. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

"9/A. Vásárhelyi Pál-díj

9/A. § (1) Vásárhelyi Pál-díj adományozható a vízügy érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

(2) Évente öt díj adományozható, a március 22-ei Víz Világnapja alkalmából."

(2) Az R. 9/B. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/B. Hőgyes Endre-díj

9/B. § (1) A Hőgyes Endre-díja kiemelkedő orvos-szakmai életmű elismeréseként adományozható, különös tekintettel az orvostudományi kutatásban végzett jelentős tevékenységre, illetve ennek eredményére.

(2) A Hőgyes Endre-díj átadására minden évben Hőgyes Endre születése napja (november 30.) alkalmából kerül sor.

(3) A Hőgyes Endre-díjból évente legfeljebb egy adományozható.

(4) A Hőgyes Endre-díjjal díjazott emlékérmet, és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú, 70 milliméter átmérőjű, egyoldalas emlékérem, amely 150 x 100 milliméteres márványlapra van szerelve. Az emlékérem Hőgyes Endre domború arcképét ábrázolja, amely Kampfl József alkotása.

(5) A Hőgyes Endre-díjhoz pénzjutalom jár. A Hőgyes Endre-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg."

(3) Az R. a következő 9/C-9/S. alcímmel egészül ki:

"9/C. Semmelweis Ignác-díj

9/C. § (1) A Semmelweis Ignác-díj annak adományozható, aki az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, illetve tevékenységével jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.

(2) A Semmelweis Ignác-díj azon önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknek, egészségügyi intézményeknek és gazdálkodó szervezeteknek is adományozható, amelyek az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt értek el.

(3) A Semmelweis Ignác-díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) alkalmából kerül sor.

(4) A Semmelweis Ignác-díjból évente legfeljebb öt adományozható.

(5) A Semmelweis Ignác-díjjal díjazott emlékszobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékszobor bronzból készült, 400 milliméter magasságú kisplasztikai alkotás. A Semmelweis Ignác alakját megformáló emlékszobor Domonkos Béla szobrászművész alkotása.

(6) A Semmelweis Ignác-díjhoz természetes személy díjazott esetén pénzjutalom jár. A Semmelweis Ignác-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/D. Batthyány-Strattmann László-díj

9/D. § (1) A Batthyány-Strattmann László-díj annak adományozható, aki szakmai vagy közszolgálati munkájával a betegellátás során vagy a tudományos kutatás során hozzájárult az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez, e tevékenysége során elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.

(2) A Batthyány-Strattmann László-díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) alkalmából kerül sor.

(3) A Batthyány-Strattmann László-díjból évente legfeljebb harminc adományozható.

(4) A Batthyány-Strattmann László-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készül, átmérője 85 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, Batthyány-Strattmann László domború arcképét ábrázolja, és rajta a "BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ-DÍJ" felirat található.

(5) A Batthyány-Strattmann László-díjhoz pénzjutalom jár. A Batthyány-Strattmann László-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/E. Pro Sanitate díj

9/E. § (1) A Pro Sanitate díj az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért adományozható.

(2) A Pro Sanitate díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.

(3) A Pro Sanitate díjból évente legfeljebb ötven adományozható.

(4) A Pro Sanitate díjjal díjazott emlékérmet, és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 98 milliméter. Az emlékérem egyoldalas, a gyógyító orvost és a betegét ábrázolja.

(5) A Pro Sanitate díjhoz pénzjutalom jár. A Pro Sanitate díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

9/F. Védőnői Szolgálatért díj

9/F. § (1) A Védőnői Szolgálatért díj annak a természetes személynek adományozható, aki a területi védőnői munkában és a védőnők oktatásában egyaránt kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és tevékenységével jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.

(2) A Védőnői Szolgálatért díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.

(3) A Védőnői Szolgálatért díjból évente legfeljebb egy adományozható.

(4) A Védőnői Szolgálatért díjjal díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

(5) A Védőnői Szolgálatért díjhoz pénzjutalom jár. A Védőnői Szolgálatért díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/G. Elige Vitam díj

9/G. § (1) Az Elige Vitam díj a szenvedélybetegségek elleni küzdelem területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére adományozható.

(2) Az Elige Vitam díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából kerül sor.

(3) Az Elige Vitam díjból évente legfeljebb három adományozható.

(4) Az Elige Vitam díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70 milliméter. Az emlékérem Szabó Géza ötvösmester alkotása, egyoldalas, térben kétfelé megosztott fát ábrázol, és rajta az "ELIGE VITAM" felirat található.

(5) Az Elige Vitam díjhoz pénzjutalom jár. Az Elige Vitam díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/H. Eötvös József-díj (köznevelési tagozat)

9/H. § (1) Az Eötvös József-díjazoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik nevelő-oktató munkájuk során életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

(2) Az Eötvös József-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

(3) Az Eötvös József-díjból évente legfeljebb hat adományozható.

(4) Az Eötvös József-díjjal díjazott kisplasztikát, és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj bronzból készült kisplasztika, magassága 200 milliméter. A kisplasztika Kutas László szobrászművész alkotása. A kisplasztika Eötvös József álló alakját ábrázolja.

(5) Az Eötvös József-díjhoz pénzjutalom jár. Az Eötvös József-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/I. Apáczai Csere János-díj (köznevelési tagozat)

9/I. § (1) Az Apáczai Csere János-díj a nevelő-oktató, gyógypedagógiai, valamint idegen nyelvi oktatás területén nyújtott kiemelkedő munkáért adományozható.

(2) Az Apáczai Csere János-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

(3) Az Apáczai Csere János-díjból évente legfeljebb harminckettő adományozható.

(4) Az Apáczai Csere János-díjjal díjazott emlékérmet, és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter, vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Apáczai Csere János dombormű mellképe, hátoldalán a "Köznevelési Apáczai Csere János Díj" körfelirat található.

(5) Az Apáczai Csere János-díjhoz pénzjutalom jár. Az Apáczai Csere János-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/J. Németh László-díj

9/J. § (1) A Németh László-díj azoknak a köznevelés területén nevelő-oktató pedagógiai munkát végző pedagógusoknak adományozható, akik munkásságuk során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással hosszú időn át tevékenykedtek.

(2) A Németh László-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

(3) A Németh László-díjból évente legfeljebb harmincöt adományozható.

(4) A Németh László-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter, vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Németh László dombormű mellképe, a hátoldalán a "Németh László Díj" körfelirat látható.

(5) A Németh László-díjhoz pénzjutalom jár. A Németh László-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/K. Trefort Ágoston-díj (köznevelési tagozat)

9/K. § (1) A Trefort Ágoston-díj azoknak az állami és egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak adományozható, akik a nevelés-oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.

(2) A Trefort Ágoston-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

(3) A Trefort Ágoston-díjból évente legfeljebb tizenkettő adományozható.

(4) A Trefort Ágoston-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter, vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Trefort Ágoston dombormű mellképe, a hátoldalán a "Köznevelési Trefort Ágoston Díj" körfelirat látható.

(5) A Trefort Ágoston-díjhoz pénzjutalom jár. A Trefort Ágoston-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

9/L. Brunszvik Teréz-díj

9/L. § (1) A Brunszvik Teréz-díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként adományozható.

(2) A Brunszvik Teréz-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.

(3) A Brunszvik Teréz-díjból évente legfeljebb húsz adományozható.

(4) A Brunszvik Teréz-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter, vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Brunszvik Teréz dombormű mellképe, hátoldalán a "Brunszvik Teréz Díj" körfelirat látható.

(5) A Brunszvik Teréz-díjhoz pénzjutalom jár. A Brunszvik Teréz-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/M. Pro Caritate díj

9/M. § (1) A Pro Caritate díj a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, a gyermekvédelem, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében, illetve az ezzel foglalkozó intézményekben végzett, továbbá a belügyminiszter feladatkörébe tartozóan az esélyteremtés előmozdítása területén végzett kiemelkedő szakmai, közszolgálati, karitatív tevékenységért adományozható.

(2) A Pro Caritate díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

(3) A Pro Caritate díjból évente legfeljebb tizenöt adományozható.

(4) A Pro Caritate díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, amelynek átmérője 97 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, egészalakos figurákat ábrázol: földön ülő férfialaknak fiatal nő bögrében vizet ad, a köriratban a "PRO CARITATE" felirat található.

(5) A Pro Caritate díjhoz pénzjutalom jár. A Pro Caritate díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/N. Idősekért díj

9/N. § (1) Az Idősekért díjaz idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az időskori aktivitás megőrzése érdekében kifejtett munka, valamint az idősgondozás területén az ápolásra szoruló idősek életminőségének, méltóságának, tartalmas mindennapjainak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére adományozható.

(2) Az Idősekért díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

(3) Az Idősekért díjból évente legfeljebb három adományozható.

(4) Az Idősekért díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, amelynek átmérője 126 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, nagylombú fát körbetáncoló fiatalokat ábrázol, és rajta az "IDŐSEKÉRT DÍJ" félkörívű felirat található.

(5) Az Idősekért díjhoz pénzjutalom jár. A Idősekért díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/O. ÉRTÉK VAGY! díj

9/O. § (1) Az ÉRTÉK VAGY! díj olyan munkáltatónak, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatónak, valamint magánszemélynek adható, aki a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása érdekében tett tevékenységével kimagasló eredményt ért el, vagy ezen a területen olyan teljesítményt nyújtott, amely a társadalom számára példaértékkel szolgál.

(2) Az ÉRTÉK VAGY! díj az alábbi kategóriákban kerül átadásra:

a) nyílt munkaerőpiaci munkáltatónak az Év Befogadó Munkáltatója díj;

b) akkreditált munkáltatónak az Év Rehabilitációs Munkáltatója díj;

c) fejlesztőfoglalkoztatónak az Év Fejlesztő Foglalkoztatója díj;

d) akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóknak az Év Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatója díj;

e) a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek a Mindennap Hős díj.

(3) Az ÉRTÉK VAGY! díj átadására minden év első negyedévében megrendezésre kerülő ÉRTÉK VAGY! konferencia keretében kerül sor.

(4) A (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti kategóriákban a díjból évente, kategóriánként legfeljebb egy-egy díj osztható ki.

(5) A (2) bekezdés e) pontja szerinti kategóriában évente legfeljebb négy díj osztható ki, azzal, hogy három díj a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő természetes személynek, és egy díj a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek adományozható.

(6) A díjjal díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika tölgyfából és átlátszó plexiből készült, oldalán ledes világítással és ujjlenyomatot mintázó tükör plexi berakással. A kisplasztika bal oldalán római számokkal jelenik meg az átadás éve, a jobb oldalán az ÉrtékVagy! logó, az alapzaton pedig a díjazott neve és az "ÉrtékVagy! Díj" felirat található. A kisplasztika a Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány alkotása.

(7) A (2) bekezdés e) pontja szerinti díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/P. Szent Kristóf a Gyermekekért díj

9/P. § (1) A Szent Kristóf a Gyermekekért díja gyermekvédelem, gyermek- és ifjúságügy területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére adományozható.

(2) A Szent Kristóf a Gyermekekért díj átadására minden év decemberében kerül sor.

(3) A Szent Kristóf a Gyermekekért díjból évente legfeljebb három adományozható.

(4) A Szent Kristóf a Gyermekekért díjjal díjazott az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap. A bronz kisplasztika 33 cm magas, gyermeket a vállán hordozó Szent Kristófot ábrázolja. A szobor talapzatán "SZENT KRISTÓF A GYERMEKEKÉRT DÍJ" (Kampfl J. és az adományozás évszáma) felirat található.

(5) A Szent Kristóf a Gyermekekért díjhoz pénzjutalom jár. A Szent Kristóf a Gyermekekért díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/Q. Esélyteremtésért díj

9/Q. § (1) Az Esélyteremtésért díjaz esélyteremtés terén elért kiemelkedő eredmények, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozó személyek jogainak érvényesítéséhez és e jogok, valamint az emberi méltóság védelmében való fellépés, és a védelem minél szélesebb körű érvényesítése és népszerűsítése területén végzett kiemelkedő tevékenységért adományozható.

(2) Az Esélyteremtésért díj természetes személyeknek, önkormányzati, egyházi vagy civil szervezeteknek, közintézményeknek adományozható.

(3) Az Esélyteremtésért díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

(4) Az Esélyteremtésért díjból évente legfeljebb négy adományozható.

(5) Az Esélyteremtésért díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, amelynek átmérője 95 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas, rajta az "ESÉLYTEREMTÉSÉRT DÍJ" félkörívű felirat található.

(6) Az Esélyteremtésért díjhoz pénzjutalom jár. Az Esélyteremtésért díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/R. Szociális Munkáért díj

9/R. § (1) A Szociális Munkáért díj a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére adományozható.

(2) A Szociális Munkáért díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.

(3) A Szociális Munkáért díjból évente legfeljebb tíz adományozható.

(4) A Szociális Munkáért díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, amelynek átmérője 102 milliméter. Az emlékérem egyoldalas, cirkuszi arénában kifeszített háló felett egyensúlyozó légtornászt ábrázol, alatta három sorban a "SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT DÍJ" félkörívű felirat található.

(5) A Szociális Munkáért díjhoz pénzjutalom jár. A Szociális Munkáért díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

9/S. Szent Anna a Nevelőszülőkért díj

9/S. § (1) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj a nevelőszülői hivatás példamutató, kiemelkedő szakmai színvonalú teljesítésének elismerésére adományozható.

(2) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj átadására minden év decemberében kerül sor.

(3) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjból évente legfeljebb hat adományozható, ebből kettő fogyatékossággal élő gyermek, vagy fogyatékossággal élő fiatal felnőtt kiemelkedő színvonalon történő gondozásáért adható.

(4) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjjal díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika Józsa Pál Gyula szobrászművész alkotása. A kompozíció bronzból, cizellált gesztenyebarna patinázott felületkialakítással készül, teljes magassága 33 cm. Szent Annát ábrázolja, kezében tartva Máriát, akinek az ölében ül Jézus, kezében a Világot jelképező gömbbel. A szobor hengeres, zöld márvány talapzaton áll, amelyen a "Szent Anna a Nevelőszülőkért Díj" felirat található.

(5) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjhoz pénzjutalom jár. A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg. A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj házaspárok közös teljesítményének elismerésére is kezdeményezhető és adományozható. A házaspárok részére történő adományozás esetén mindkét házastársnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.

(6) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj adományozása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető."

3. § Az R. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 6. §-ban meghatározott díjjal járó pénzjutalomnak az összege díjazottanként nettó 500 000 forint."

4. § Az R. III. fejezete a következő 24/C. alcímmel egészül ki:

"24/C. Pedagógus Szolgálati Emlékérem

26/C. § (1) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló, köznevelési intézményben dolgozó pedagógusoknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek, tanulók nevelése-oktatása érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

(2) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadására az év során folyamatosan sor kerülhet.

(3) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem évente korlátlan számban adományozható.

(4) A Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült vertérem, átmérője 42 milliméter. Az emlékérem Fritz Mihály szobrászművész alkotása, egyoldalas, iniciálés P betűben könyvet tartó tudós pedagógus portréját ábrázolja, és rajta a "PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM" felirat található"

5. § Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan az ugyanazon rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe."

6. § (1) Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Pénzjutalomban kell részesíteni a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek személyi állományának tagját, ha a belügyi szerveknél bármely foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött legalább 10 szolgálati évvel rendelkezik, és minden további 5 foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati év után is."

(2) Az R. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (3) bekezdés alkalmazásában a belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél és jogelőd szerveinél eltöltött szolgálati időt lehet figyelembe venni."

7. § Az R. V. fejezete a következő 31/B. alcímmel egészül ki:

"31/B. Pro Vita oklevél

36/B. § (1) Pro Vita oklevél adományozható:

a) annak a teljes vért adó önkéntes véradónak, aki nők esetében legalább 60 alkalommal, férfiak esetében legalább 80 alkalommal adott vért,

b) az élő önkéntes szerv- vagy szövetdonornak.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a Pro Vita oklevél adományozását a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat kezdeményezi.

(3) A Pro Vita oklevél átadására az (1) bekezdés a) pontja esetén a Véradók Világnapja (november 27.), az (1) bekezdés b) pontja esetén a Transzplantációs Világnap (október 10.) alkalmából kerül sor.

(4) A Pro Vita oklevéllel díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap"

8. § Az R. 37. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A külhoni magyar nyelvű nevelés-oktatás megerősítése érdekében, a magyar nyelvű nevelés-oktatás értékeinek megismertetésében és terjesztésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a 9/H-9/L. alcímben, valamint a 24/C. alcímben szereplő belügyminiszteri elismerés a magyarországi és a külföldi pedagógusok részére is adományozható."

9. § Az R. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Belügyminisztériumban lehetőség szerint központi ünnepséget, illetve rendezvényt kell tartani Magyarország nemzeti és állami ünnepei, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületek szakmai napja alkalmából."

10. § (1) Az R. 50. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A 9/B-9/S. alcímben, valamint a 24/C. alcímben szereplő elismerések adományozását az adományozási alkalmat megelőzően, legalább 3 naptári hónappal korábban kell kezdeményezni a szakterületért felelős államtitkárnál, oly módon, hogy a kezdeményezést az elismerés adományozását megelőzően legalább egy hónappal korábban fel kell terjeszteni a BM Személyügyi Főosztályához."

(2) Az R. 50. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Miniszteri elismerés, kitüntetés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - senki nem kezdeményezheti."

11. § (1) Az R. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami, nemzeti ünnep alkalmából felterjesztett elismerési javaslatokat a Belügyminisztérium Elismerési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi. Az elismerés adományozásáról, illetve a kitüntetésre előterjesztésről a Bizottság javaslata alapján a belügyminiszter dönt."

(2) Az R. 51. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A nem állami, nemzeti ünnep alkalmából felterjesztett elismerési javaslatokra a szakterületért felelős államtitkár a személyügyi helyettes államtitkár útján tesz javaslatot a belügyminiszternek."

12. § Az R. a következő 51/A-51/C. §-sal egészül ki:

"51/A. § A 9/B. §-ban meghatározott, Hőgyes Endre-díj adományozására irányuló javaslatát az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöke az egészségügyi államtitkár szakmai véleményének a kikérését követően a személyügyi helyettes államtitkáron keresztül terjeszti fel a belügyminiszternek.

51/B. § (1) A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a 9/I. §, a 9/J. § és a 9/L. § szerinti díjak esetében az adományozható díjak számának megfelelő számú, a 9/K. § (3) bekezdése szerinti díj esetében az adományozható díjak legfeljebb kétszeresének megfelelő számú díjazottra tehet javaslatot.

(2) A köznevelési államtitkár az elismerés adományozását megelőzően 60 nappal felkéri a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét a javaslattételi jogának gyakorlására. A Nemzeti Pedagógus Kar - a beérkezett kezdeményezések megismerését követően tett - javaslatát írásba foglalja és a köznevelési államtitkár rendelkezésére bocsátja.

51/C. § Az Esélyteremtésért díj adományozására irányuló javaslat előkészítése során az ágazatért felelős államtitkárság a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának véleményét kikéri."

13. § Az R. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"55. § (1) Nem lehet elismerésben részesíteni, kitüntetésre, kitüntető címre vagy magasabb vezetői elismerésre felterjeszteni azt a személyt, aki

a) ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban;

b) etikai büntetés hatálya alatt áll;

c) fegyelmi fenyítés, fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;

d) ellen a bíróság felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabott ki, a próbaidő eredményes leteltéig;

e) ellen a bíróság pénzbüntetést szabott ki, a jogerőre emelkedéstől számított legalább hat hónapig, illetve ha a bíróság próbára bocsátotta, a próbaidő tartama alatt.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól kiemelkedő helytállás esetén el lehet tekinteni. A különösen kiemelkedő helytállást írásban részletesen indokolni kell."

14. § Az R. VII. fejezete a következő 57/C. §-sal egészül ki:

"57/C. § A díjazott részére ugyanaz a díj többször nem adományozható. Ettől eltérően ugyanaz a díj kivételesen, ismételten is adományozható abban az esetben, ha az előző díj adományozását követően szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek ezt indokolják."

15. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

16. § Az R.

a) 10. § (1) bekezdésében az "5. §-ban, valamint a 8., 9. és 9/B. §-ban" szövegrész helyébe az "5-6. §-ban, valamint a 8., 9. és 9/A. §-ban" szöveg,

b) 10/A. § (2) bekezdésében a "9/B. §-ban" szövegrész helyébe a "9/A. §-ban" szöveg,

c) 12. § a) pontjában az "a 4-5. §-ban" szövegrész helyébe az "az 5-6. §-ban" szöveg,

d) 12. § h) pontjában a "9/B. §-ban" szövegrész helyébe a "9/A. §-ban" szöveg,

e) 29. §-ában az "irányítása" szövegrész helyébe a "vezetése, irányítása" szöveg,

f) 34. § (4) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg,

g) 52/B. § (1) bekezdésében a "9/B." szövegrész helyébe a "9/A." szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R.

1. 31. § (3) bekezdés a) pontjában a "vagy repült órát," szövegrész, valamint az " ; a repült órák száma" szövegrész,

2. 37. § (5) bekezdése,

3. 49. § (3) bekezdése,

4. 51. § (2) bekezdés f) pontja.

18. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

1. 2. § (1), (7) és (11) bekezdése,

2. 5. § (3) és (4) bekezdése,

3. 16/A. §-a,

4. 1. melléklet I., III. és V. fejezete.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelethez

Az R. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az Év Rendőre, az Év Tűzoltója, a "Szolgálunk és Védünk", valamint az Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj emlékplakett kör alakú, bronzból készült, átmérője 110 milliméter, vastagsága 12 milliméter. A plakett egyik oldalát a címer díszíti.

Az Év Rendőre Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata és a díjazás időpontja kerül rávésésre.

Az Év Tűzoltója Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata és a díjazás időpontja kerül rávésésre.

A SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata és a díjazás időpontja kerül rávésésre.

Az Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata (hivatásos állományú jogviszony esetén) és a díjazás időpontja kerül rávésésre."

Tartalomjegyzék