401/2022. (X. 21.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról[1]

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. §-ától eltérően, ha a bányavállalkozó - szénhidrogénre megállapított bányatelek esetén - a Bt. 26/A. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét nem teljesítette, de a kitermelést megkezdte, a bányafelügyelet nem alkalmazza a Bt. 26/A. § (5) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezményt.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 67. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdés)

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére