42/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet Mellékletében a "Csongrád megye" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád vármegye" szöveg lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter