450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a rendszerhasználati díjak megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 143. § (5) bekezdésétől eltérően a határozatát a rendszerhasználati díjak alkalmazhatósága előtt legalább 30 nappal hozza meg, és a díjak alkalmazhatósága előtt legalább 25 nappal teszi közzé a honlapján.

(2) A 2023. évi rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló, folyamatban lévő közigazgatási eljárás ügyintézési határideje 90 nap.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §[2] A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (1) bekezdés rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő díjmegállapítási eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.11.30.

[2] Beiktatta a 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.11.30.