Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt

a) a muzeális intézmény,

b) a nyilvános könyvtár,

c) a levéltár,

d) a közművelődési intézmény, valamint

e) a közösségi színtér

esetében a minimális nyitvatartási időt, minimálisan biztosítandó kutatási időt a fenntartó határozza meg a kulturális intézmény vezetőjének szakmai javaslata alapján.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti kulturális intézményre vonatkozóan

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.),

b) a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet,

c) a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet,

d) a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet, valamint

e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

alapján kötött külön megállapodás szerinti minimális nyitvatartási időre, minimálisan biztosítandó kutatási időre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(3) A nyilvános könyvtár minimális nyitvatartási idejét a fenntartó úgy kell hogy meghatározza, hogy a nyilvános könyvtár a Kultv. 55. § (1) bekezdés g) és h) pontjában foglalt alapfeladatának eleget tudjon tenni.

(4) A levéltár a veszélyhelyzet ideje alatt is ellátja a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §-a szerinti tájékoztatás teljesítésével kapcsolatos feladatait.

(5) Közművelődési intézmény tevékenységének két hónapon túli szüneteltetése esetén a Kultv. 78/J. §-ától eltérően a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Közművelődési Kerekasztal véleményét nem kell beszerezni.

2. § (1) Ha az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. §-a alapján minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezet (a továbbiakban: Szervezet) a működését a veszélyhelyzet ideje alatt szünetelteti,

a) a szünetelés ideje alatt a működésének finanszírozásával összefüggő hatályos megállapodás szerinti állami, valamint önkormányzati támogatást részére biztosítani kell,

b) az Emtv., valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti minősítéshez szükséges adatszolgáltatáshoz kapcsolódó keretszámokat (mutatókat) legalább azok 70%-áig szükséges teljesíteni 2023. szeptember 10. napjáig, és

c) a szünetelés ideje alatt elhalasztott előadásokat a szünetelés megszűnését követően pótolni kell, azzal, hogy az elhalasztott előadás pótlásának időpontja nem eshet a működés szünetelésével érintett évadot követő évad kezdő időpontját követő időpontra.

(2) A Szervezet fenntartója az (1) bekezdés szerinti szünetelés kezdő és befejező időpontjáról, valamint az elhalasztott előadások számáról a minisztert a szünetelés kezdő időpontját legalább három munkanappal megelőzően tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szünetelés alatt a Szervezet tekintetében nem alkalmazható az Emtv. 30. § (1) bekezdése, valamint az Emtv. 31. § (3) és (4) bekezdése.

3. § A veszélyhelyzeti ideje alatt az 1. § (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti kulturális intézmény és a 2. § (1) bekezdése szerinti Szervezet foglalkoztatottjának jogviszonya egyoldalúan, a foglalkoztatott hátrányára, a veszélyhelyzet miatt kialakult pénzügyi, gazdasági és szakmai körülményekre hivatkozva nem módosítható, illetve nem szüntethető meg, azzal, hogy a határozott idejű jogviszony lejártát ez a tilalom nem érinti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök