Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A hitelintézetnél 2024. április 1. napjáig kötött, forintban elhelyezett látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű betétszerződés alapján a betét összegére fizetett kamat nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos honlapján utoljára közzétett 3 hónapos hátralévő futamidővel forgalomba hozott diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékét.

(2) Az (1) bekezdést

a) lakossági ügyfelekkel legalább 20 000 000 forint összegben,

b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), d), f), i), l) és m) pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezetekkel

kötött betétszerződésekre kell alkalmazni.

(3)[2] Az (1) bekezdést a Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozói ügyfelekkel - ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés b), c), e), g), h), k) és n)-s) pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezeteket - kötött betétszerződésekre kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött betétszerződésekre kell alkalmazni.

3/A. §[3] Az e rendelet rendelkezéseit a 2022. december 1. napján fennálló látra szóló betétszerződésekre is alkalmazni kell.

3/B. §[4] Az egyes hitelezési és befektetési tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelettel beiktatott 1. § (3) bekezdésének rendelkezéseit

a) a hatálybalépését követően kötött betétszerződésekre kell alkalmazni, valamint

b) a 2023. december 1. napján fennálló látra szóló betétszerződésekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.01.

[2] Beiktatta az 522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.12.01.

[3] Beiktatta a 489/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.01.

[4] Beiktatta az 522/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.12.01.