471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A hitelintézetnél 2023. szeptember 30. napjáig kötött, forintban elhelyezett látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű betétszerződés alapján a betét összegére fizetett kamat nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos honlapján utoljára közzétett 3 hónapos hátralévő futamidővel forgalomba hozott diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékét.

(2) Az (1) bekezdést

a) lakossági ügyfelekkel legalább 20 000 000 forint összegben,

b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), d), f), i), l) és m) pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezetekkel

kötött betétszerződésekre kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött betétszerződésekre kell alkalmazni.

3/A. §[2] Az e rendelet rendelkezéseit a 2022. december 1. napján fennálló látra szóló betétszerződésekre is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 257/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.06.27.

[2] Beiktatta a 489/2022. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére