4/2022. (VI. 30.) TIM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 8. § (6) és (9) bekezdése,

b) 10. § (3a) bekezdése és

c) 3. melléklete.

3. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

technológiai és ipari miniszter

1. melléklet a 4/2022. (VI. 30.) TIM rendelethez

"2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

ABCDE
1.ÁrszabásokMVM Démász
Áramhálózati Kft.
E.ON DÉDÁSZ,
E.ON ÉDÁSZ és
OPUS TITÁSZ
ELMŰ
Hálózati Kft.
elosztói
MVM Émász
Hálózati Kft.
2.elosztói működési terület
3.A1
4.- lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év
fogyasztásig
5,254,395,114,94
5.- lakossági felhasználók esetében az éves
fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére
6,136,316,155,97
6.- nem lakossági felhasználók esetében46,0446,5346,0845,60
7.A2
8.- csúcsidőszak lakossági felhasználók esetében8,9510,7810,038,49
9.- völgyidőszak lakossági felhasználók esetében1,052,401,931,00
10.- csúcsidőszak nem lakossági felhasználók
esetében
53,5858,5556,5152,37
11.- völgyidőszak nem lakossági felhasználók
esetében
32,2435,9034,6232,10
12.A3
13.- csúcsidőszak54,9964,3157,3853,25
14.- völgyidőszak33,4841,3935,5132,97
15.B Alap és H
16.- lakossági felhasználók esetében1,902,342,051,68
17.- nem lakossági felhasználók esetében27,7528,5627,8626,97

"

Tartalomjegyzék