560/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2023. év január havi távhőszolgáltatási támogatás veszélyhelyzeti kifizetéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/F. §-ától, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 115. § (3) bekezdésétől és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelettől [a továbbiakban: 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet] eltérően a 2023. év január tárgyhavi támogatás tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányító (a továbbiakban: rendszerirányító) 2022. év decemberében támogatási előleget fizet távhőszolgáltató (a továbbiakban: igénylő) részére, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által közölt, az elmúlt hat év lakosság számára nyújtott hőmennyiség adatain alapuló becslés szerint. A becslést a Hivatal e rendelet hatálybalépését követő munkanapon küldi meg a rendszerirányító részére.

(2) Az igénylő 2022. év december hónapra vonatkozó támogatási igény 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 3. alcíme szerinti bejelentése során az igény mértékét csökkenti a rendszerirányítótól az (1) bekezdés alapján kapott kifizetéssel.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés alkalmazása miatt 2022. december havi támogatás tekintetében utólag túlfizetés állapítható meg, a túlfizetés összegét a rendszerirányító a 2023. év január hónapra vonatkozó támogatási igénybejelentés során számolja el.

(4) Az e rendelet alapján kifizetett támogatás nem minősül az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosulatlan támogatásnak.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére