Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, továbbá a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt felszámolási eljárások részletszabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt (a továbbiakban: Btv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Btv. 3. §-át és 6. § (2) bekezdését az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárással összefüggésben benyújtott támogatás iránti kérelem vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a támogatás iránti kérelmeket összevont - egyösszegű - kérelemként (a továbbiakban: összevont támogatás iránti kérelem), elektronikus úton az e célra rendszeresített informatikai rendszer mellőzésével is benyújthatja az állami foglalkoztatási szervhez.

(2) Az összevont támogatás iránti kérelemben a kérelemmel érintett munkavállalók adatait nem kell feltüntetni.

3. § (1) A Btv. 5. §-át az összevont támogatás iránti kérelem intézése során azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az összevont támogatás iránti kérelemben megjelölt egyösszegű munkabértartozást az állami foglalkoztatási szerv a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül a kérelemben megjelölt és e célra elkülönített bankszámlára átutalja.

(2) Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló az (1) bekezdés szerint átutalt összevont támogatás alapján a munkavállalókat megillető munkabérek - munkavállalókat terhelő közterhekkel csökkentett - összegének a munkavállalók részére történő megfizetését az összevont támogatásnak az elkülönített bankszámlán történő jóváírását követő öt munkanapon belül teljesíti.

(3) Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a munkavállalók részére teljesített kifizetésekkel egyidejűleg intézkedik a munkavállalókat terhelő közterheknek az állami adó- és vámhatóság részére történő megfizetéséről a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet nevében és a gazdálkodó szervezet adószámának feltüntetésével, valamint a munkabért - határozat vagy jogszabály alapján - terhelő levonásoknak a levonások jogosultjai részére történő kifizetéséről.

(4) Az ideiglenes vagyonfelügyelő, illetve a felszámoló a (2) és (3) bekezdésben foglalt kifizetések teljesítését követő 45 napon belül köteles az állami foglalkoztatási szerv felé elektronikus úton munkavállalónkénti részletezettséggel elszámolást benyújtani, ezzel egyidejűleg az összevont támogatási kérelem alapján igényelt összeg fel nem használt részét az állami foglalkoztatási szerv részére visszafizetni.

4. § Az Mt. 53. § (1) és (2) bekezdését az R. 4. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárásban azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató a felszámolási eljárás befejezéséig jogosult a munkavállalót más munkáltatónál foglalkoztatni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bérgarancia eljárásokban és felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök