Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

437/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet (különösen: 2-4. §)

436/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet (különösen: 5. § (3) bekezdés)

265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet (különösen: 2-5., 8. §)

186/2023. (V. 19.) Korm. rendelet (különösen: 2-8. §)

129/2023. (IV. 17.) Korm. rendelet (különösen: 2. §, 23. § (2) bekezdés)

64/2023. (III. 1.) Korm. rendelet (különösen: 2. §, 12. § (2) bekezdés)

28/2023. (II. 1.) Korm. rendelet (különösen: 2-3. §, 5. §)

21/2023. (I. 30.) Korm. rendelet (különösen: 10. §, 12. §)

562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (különösen: 4. §, 6. §)

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Ctv. 84. § (1) bekezdését azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy ha a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég

a) több mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és

b) az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot,

a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.

(2) A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

3. § A Cstv. 6. § (1) bekezdésétől eltérően a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes azokban a felszámolási eljárásokban, amelyeket a cégbíróság a 2. § szerint kezdeményezett.

4. § (1) A Cstv. 22. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a bíróság a felszámolást a kezdeményező kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül elrendeli, és ezzel egyidejűleg ideiglenes vagyonfelügyelőt rendel ki a felszámolói névjegyzékből.

(2) A végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

5. § A Cstv. 24/A. §-át a 4. § (1) bekezdése szerint kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes vagyonfelügyelőt megilletik mindazok a jogok, amelyek a felszámolót megilletik.

6. § E rendelet szerinti felszámolási eljárásokban a bíróság a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámolót rendel ki.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) Ha a 2. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet ellen az e rendelet hatálybalépésekor már felszámolási eljárás folyamatban van, akkor e felszámolási eljárást a Fővárosi Törvényszékhez át kell tenni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök